Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Szegedi Területi Bizottság 2021. február 25-én tartotta éves közgyűlését

SZAB rendezvény
Online

A Szegedi Területi Bizottság 2021. február 25-én tartotta éves közgyűlését

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága 2021. február 25-én tartotta éves közgyűlését, a pandémiás helyzet miatt megváltozott körülmények között, virtuális térben.

A munkaközgyűlés Krisztin Tibor, a SZAB elnöke bevezetőjével kezdődött, amelyben elmondta, hogy a SZAB rendezvényeinek többsége online térbe került az elmúlt időszakban. „Az MTA életében bekövetkezett változások után az MTA újrafogalmazta küldetését, ennek megvalósításában a korábbinál nagyobb szerep jut a területi bizottságoknak.”

Freund Tamás,az MTA elnöke az egy évvel ezelőtti elnökjelölti programjában megfogalmazott cél idézésével kezdte videóüzenetben küldött köszöntőjét: Közelebb kerülni a társadalom valamennyi rétegéhez”. Ez az MTA küldetésének talán legfontosabb feladata, amelyben a területi bizottságok szerepe meghatározó. Hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen feladat a kutatói közösség és a tudományra nyitott érdeklődőkközötti minél szorosabb kapcsolat megteremtése. Kiemelte a közösségi médiában egyre nagyobb teret kapó áltudományos elméletek, álhírek, összeesküvés elméletek elleni küzdelem fontosságát. Hangsúlyozta ebben a közdelemben az MTA köztestületi tagok jelentős szerepét, munkáját, a hiteles, politikamentes tudományos információk eljuttatását a társadalom minél szélesebb körébe, különös figyelemmel a fiatalokra, hiszen ők vannak leginkább veszélyeztetve, mivel ők a legnagyobb felhasználói a közmédiának.

A korábbi évek gyakorlatát követve, a közgyűlési meghívó mellékletét képezte az elnöki és a szak- és munkabizottságok beszámolóinak összesítése, ezért a teljesség igénye nélkül ismertette Krisztin Tibor,a SZAB elnöke, vetített képes előadásában a SZAB 2020. évi munkáját és 2021. évi terveit, valamint Görög Márta, a SZAB tudományos titkára összefoglalójában a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét. Beszámolójukban kiemelték, hogy a COVID-19 világjárvány rendkívüli módon megnehezítette a tudományos rendezvények tartását, a személyes kapcsolattartást, azonban pozitívumként említették meg, hogy számos, online rögzített előadás született, amelyek a későbbiekben is visszanézhetők. A 2020-as év a tisztújítások éve volt, mind a SZAB elnöksége, mind a bizottságok megújult vezetéssel és lendülettel kezdték meg tevékenységüket.

A rendezvény Voszka Éva, az MTA levelező tagja tudományos előadásával folytatódott, amelynek címe: „Széljegyzetek a tudomány autonómiájához”. Előadásában kifejtette „A korrumpált tudomány fogalmát, Mi fenyegeti az autonómiát?, A politika és a tudomány viszonyát és A választási lehetőségeket”.

A közgyűlést Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub titkára, a „SZAB Média-pályázat” bírálóbizottságának elnöke a „SZAB Média-pályázat” eredményhirdetésével folytatta. A nyertesek kihirdetése előtt elmondta, hogy a hetedik alkalommal kiírt pályázatra hárman adtak be pályázatot: az Írott sajtó területén 3, az Audiovizuális területen 5 pályázat került bírálatra. „A konkrét tudományos eredmények ismertetése mellett a témák között helyet kapnak az oktatás és a kutatás iskolái, egy-egy jelentős tudós személyiség életútjának bemutatása, valamint a tudomány népszerűsítése és eredményeinek a társadalom szélesebb rétegeihez történő eljuttatásának az igénye is. A benyújtott pályázatok értékelésekor a bírálóbizottság többféle szempontot érvényesített, melyek közül csak egy – de nem jelentéktelen – maga a témaválasztás, a továbbiak „belső” szakmaiak: mint az újságírói teljesítmény, a felkészültség, az egyéni stílus, az ötletesség, a látásmód, a kiváló képi megvalósítás. A Bizottság kívánatosnak tartja a pályázati feltételek módosítását, annak érdekében, hogy a továbbiakban minél szélesebb körből érkezhessenek be pályázatok.”

Írott mű kategória:

Különdíj:

Rafai Gábor: „Léteznek csodák – Katona Márta orvosprofesszor asszonnyal, Szeged új díszpolgárával” készített interjú

Mozgókép kategória

        1. díj:

Márok Tamás: „Röst Gergely portré” (megjelent: Kvantum című tudományos magazin, SZTV 2020 szept. 30 + 20 városi tv az országban)

Különdíj:

Kiss-Stefán Mónika: „Mummies in focus, Nemzetközi múmia-konferencia Budapesten” (megjelent: M5 csatorna + Hír TV 2019 aug. 6.)

A hagyományoktól eltérően a díjak átadására nem került sor, azt a SZAB vezetése az első, személyes jelenléttel megtartható rendezvényen szeretné pótolni.

A SZAB Elnöksége ezúton is megköszönte König Mariannának, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága igazgatójának, Kapás Ferencnek, a Szegedért Alapítvány titkárának, Mészáros Antal Józsefnek,a CSOMIÉP Kft. ügyvezető igazgatójának, Szeri Istvánnak,a Bucó Kft. igazgatójánaka pályázatok díjazásához nyújtotttámogatásukat.

Az ülés Krisztin Tibor, a SZAB elnöke zárszavával ért véget.