Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Szegedi Akadémiai Bizottság 2024. évi közgyűlésének összefoglalója

A Szegedi Területi Bizottság 2024. február 29-én tartotta éves közgyűlését

 

Krisztin Tibor, a SZAB elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a „Szegedi Akadémia Bizottság megalapítása óta fontos szerepet tölt be a dél-alföldi régió tudományos életének a szervezésében. Szorosan együttműködünk a régió felsőoktatási intézményeivel, kutatóintézeteivel, önkormányzataival, a megyék ipar- és kereskedelmi kamaráival. Tudományos, ismeretterjesztő rendezvényekkel, kiállításokkal, könyvbemutatókkal segítjük a dél-alföldi régióban a tudományos közösség munkáját. Pályázatokkal ösztönözzük elsősorban fiatalok kutatási tevékenységet, a kiemelkedő eredményeket díjazzuk, azokra felhívjuk a figyelmet.”

Hudecz Ferenc, az MTA alelnöke, köszöntőjében vázolta az MTA budapesti székháza felújításának körülményeit, a megújulás jelentőségét, amely megújulásra az épület mellett a jövőre 200 éves nemzeti intézmények is szüksége van. „Az MTA egyik legfőbb erénye az elmúlt két évszázadban éppen az volt, hogy miközben hű maradt hagyományaihoz, ápolta az elődöktől, az egymást követő tudósgenerációktól örökül hagyott tradíciókat, képes volt folyamatosan megújulni. Egy tudományt művelő és tudományszervező közösség esetében ennek különös jelentősége van, hiszen a tudomány nem egyszerűen követi a korszellemet, hanem eredményei révén meghatározó szerepet visz annak alakításában is.”

Hangsúlyozta, hogy a „Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma a magyar nemzeti identitás, a kultúra és a tudomány önmagán túlmutató jelentőségű eseménye. Ennek megfelelően az ünnepi év programjai nem korlátozódhatnak csupán Budapestre, és mind a fővárosban, mind vidéken arra kell törekednünk, hogy kilépjünk az Akadémiához kötődő közösségből a szélesebb nyilvánosság elé.” Kérte, hogy a Szegedi Akadémiai Bizottság „…is legyen aktív szervezője a helyi és regionális bicentenáriumi eseményeknek. Mutassák meg az elmúlt két évszázad és napjaink tudományos eredményeit, és járuljanak hozzá annak megértéséhez…”

A nyitóbeszédek elhangzását követően a SZAB elnöksége átadta az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat, amelyet a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként 2019-ben alapított a területi bizottság. A SZAB Elnöke bejelentette és méltatta az idei díjazott személyét, Róna-Tas András Széchenyi-díjas magyar nyelvészt, orientalistát, egyetemi tanárt, professzor emeritust, az MTA rendes tagját, aki ezer szállal kötődik a Szegedi Tudományegyetemhez.

Róna-Tas András köszönetében elmondta, hogy már 23 éve nyugdíjba vonult, így magától értetődőnek tartotta volna, ha Szeged városa megfeledkezik róla. Ezért is mélyen meghatotta a kitüntetés. Ezután köszönetet mondott és megemlékezett azokról a tudósokról, Németh Gyula, Ligeti Lajos, Sinor Dénes és Hajdú Péter nyelvészekről, akiknek meghatározó szerepük volt tudományos pályája alakulásában. Elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az szegedi egyetemi és akadémiai tudományos életet, és az elért kiemelkedő eredményeket, majd kérte a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság jelenlegi vezetőitől, hogy támogassák a tehetségeket, még akkor is, ha ez nem mindig könnyű, hiszen ez a legjobb befektetés Magyarország számára. Felidézte, hogy 2011-ben elkészült nagy munkája a magyar nyelv török kapcsolatairól. Azóta a kitan nyelv és írás megfejtésén dolgozik nemzetközi szakemberekkel és szervezetekkel együttműködve.