Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Szegedi Akadémiai Bizottság 2020. február 27-én tartotta éves közgyűlését

A Szegedi Akadémiai Bizottság 2020. február 27-én tartotta éves közgyűlését

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága 2020. február 27-én megtartotta éves közgyűlését. Török Ádám, az MTA főtitkára köszöntőjét követően a SZAB Elnöke és Alelnökei átadták az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat, amelyet a SZAB Elnöksége 2019. április 4-i ülésén, a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként hozta létre.

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjában részesülhet, aki

 • az általa művelt szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújt, hazai és nemzetközi tudományos összteljesítménye kimagasló;

 • a magyar tudomány színvonalának emelése érdekében széles látókörrel, modern szemlélettel, értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkezik;

 • tudományos utánpótlás nevelést folytat; példamutatóan segíti a felsőoktatásban tanuló fiatalok önképző tevékenységét, hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatcseréjét, valamint a tudományos életbe való bekapcsolódását;

 • iskolateremtő tevékenységet folytat;

 • értékteremtő tevékenységet végez, a tudomány és az oktatás társadalmi megbecsülésének emeléséért tevékenykedik.

Első díjazott Telegdy Gyula professzor úr, aki 1935. június 5-én született Nagyszebenben. Széchenyi-díjas magyar orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A reprodukciós endokrinológia neves kutatója.

1959-ben szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ahol ezt követően az Élettani Intézetben kapott állást. 1975-ben hívták át a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetébe, ahol igazgatói megbízást és tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott. 1985-ben az egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánjává választották. Hivatali idejében vezették be Szegeden az angol nyelvű oktatást, amelynek keretében külföldi hallgatók is tanulhattak a karon.

1990-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-től rendes tagja, 1999-2008 között az MTA Orvostudományi Osztályát vezette.

Telegdy Professzor Úr 1990-1999, valamint 2003-2008 között a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. A SZAB elnökeként és azt követően is lelkiismeretes, kimagasló munkájával segítette a Bizottság és a tudományos élet fejlődését, amellyel hírt és megbecsülést szerzett Szeged Városának. Számos újítása mellett kitartó munkájának köszönhető a székház udvarát díszítő, mára már mindenki által jól ismert Bánvölgyi László szobrászművész Albert Einstein California 1933 című szobrának felállítása, amelynek kisplasztikája e díj tárgyát is ihlette.

 

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj átadását Fülöp Ferenc,a SZAB elnöke és Görög Márta, a SZAB tudományos titkára beszámolója követte, akik összefoglalták a Szegedi Akadémiai Bizottság, valamint a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét, jövőbeni terveit. Majd a SZAB Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szavazott a közgyűlés.

 

Horváth Péter, az SZBK Biokémiai Intézet igazgatója megtartotta tudományos előadását Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és a biológiában címmel.

 

Hatodik alkalommal került sor a SZAB Médiapályázat eredményhirdetésére, amelynek nyerteseit Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub titkára, a Médiapályázat bírálóbizottságának elnöke ismertette. Rádióriport és írott kategóriában nem hirdettek győzteseket. A pályázat eredménye a következő:

Rádióriport kategória:

 • díj: Marton Árpád Csángó fehérjék - Páli Tibor fizikus a zenebarát fehérjékről és a csángó népzenéről című munkája

Mozgókép kategória:

 • I. díj: Karajkó-Németh Marietta, aSzeged Televízió szerkesztő riportereA Kvantum, a Szeged Televízió tudományos magazinműsorának 2019. 11. 13-i adása című munkájáért

 • I. díj: Márok Tamás, aSzeged Televízió szerkesztő riportereA Kvantum, a Szeged Televízió tudományos magazinműsorának 2019. februári adása című munkája

Fotó kategória:

 • I. díj: Frank Yvette benyújtott 3 fotósorozatáért

Különdíj:

 • Ana Raquel Santa Maria Írott és Mozgókép kategóriában benyújtott pályamunkáiért.

 

A díjakat a támogató partnerek képviselői adták át:

 • Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke

 • Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója,

 • Kőnig Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatója,

 • Bódi György, a Szegedért Alapítvány titkára,

 • Dora-Tóth Ferenc, CSOMIÉP Kft. gazdasági igazgatója,

 • Szeri István, a Bucó Kft. igazgatója.

 

Az ülés Fülöp Ferenc zárszavával ért véget, aki a jelenlévők részvételét megköszönve meghívta a vendégeket egy szerény büfé melletti kötetlen beszélgetésre.

 

 

REZÜMÉ

Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és a biológiában

Horváth Péter igazgató

(SZBK Biokémiai Intézet)

 

Előadásomban áttekintést adok a nagyléptékű fénymikroszkópos kísérletek egysejt szintű feldolgozásának számítástechnikai lépéseiről [1, 2]. Először egy új mikroszkópos képkorrekciós eljárást mutatok be, mely kijavítja a nem egyenletes megvilágításból származó képi hibákat, így támogatva a fényintenzitás alapú mérések helyességét [3]. Ezután új, differenciál geometriára, energia-minimalizációs módszerekre és mesterséges intelligenciára alapuló egysejt szegmentálási módszereket ismertetek, [4]. Bemutatom az Advanced Cell Classifier (ACC) (www.cellclassifier.org) gépi tanulási szoftvert, melyet azért fejlesztettünk, hogy a képi jellemzőkből származó információ felhasználásával sejtes fenotípusokat azonosítsunk. Az ACC egy olyan interaktív felületet biztosít, mely segítségével a felhasználók hatékonyan képesek intelligens algoritmusokat sejtek automatikus fenotipizálására tanítani [1, 5]. Azon esetekre, ahol nem lehetséges diszkrét fenotípus kategóriák létrehozása, bemutattunk egy multi-parametrikus regresszión alapuló, eljárást, mely képes biológiai folyamatok elemzésére. A tanulási gyorsaság és a pontosság növelése érdekében egy olyan aktív tanulási sémát dolgoztunk ki, amely kiválasztja a legtöbb információval rendelkező sejtmintákat.

A fejlesztett módszerek kombinációit felhasználva különböző egysejt kinyerési stratégiákat mutattunk be. Ismertetem a frissen elért sikeres eredményeinket egysejt DNS és RNS szekvenálás és célzott elektro-fiziólógiai elemzések