Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Szegedi Akadémiai Bizottság 2019. február 21-én tartotta éves közgyűlését

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága 2019. február 21-én megtartotta éves közgyűlését.

Bokor József,az MTA alelnöke köszöntötte a vendégeket és röviden összefoglalta az Akadémia és az ITM közötti tárgyalások pillanatnyi helyzetét kiemelve a területi bizottságok tudománynépszerűsítő szerepét.

Folytatva az előző évben megkezdett gyakorlatot, a közgyűlési meghívó mellékletét képezte az elnöki és a szak- és munkabizottsági beszámolók összesítése. Fülöp Ferenc,a SZAB Elnöke, vetített képes előadásban beszámolt a SZAB 2018 évi munkájáról és 2019 évi terveiről, valamint Görög Márta, a SZAB tudományos titkára röviden összefoglalta a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét és ismertette a következő tisztújításkor érvénybe lépő SZMSZ módosítást.

Tudományos előadást Gergely Árpád László, az MTA doktora, SZTE TTIK Fizikai Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára tartott A gravitációs hullámok felfedezése és a 2017-es Fizikai Nobel-díjcímmel, ezzel is kapcsolódva az Eötvös emlékévhez.

Ötödik alkalommal került sor a SZAB Médiapályázat eredményhirdetésére, amelynek nyerteseit Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub titkára,a Médiapályázat bírálóbizottságának elnöke ismertette. A győztesek kihirdetése előtt elmondta, hogy „...Noha a pályázatok mennyisége két területen (írott sajtó és a rádió-riport) elmaradt a korábbi esztendők termésétől, a minőség továbbra is jó…. A pályázatra beküldött anyagok annak bizonyítékai is, hogy a délalföldi régióban folyó tudományos alkotók jó évet zártak, és járultak hozzá a kivételes értékeket alkotó nemzetközi szinten elismert magyar tudományosság fejlődéséhez.” A bírálóbizottságnak megoldást kellett találni az egyes kategóriákban jellegükben különböző alkotások méltó módon történő díjazására, ezért bevezette a Különdíj odaítélésének lehetőségét is, amely az adott kategória első díjával minden szempontból egyenértékű, kiemelkedő teljesítményt ismer el.

Két kategóriában hirdettek győzteseket:

Mozgókép kategóriában:

  • Különdíjban részesült: Kiss-Stefán Mónika, az M5 csatorna munkatársa: A100 éves tanárlegenda című munkája

  • I. díjban részesült: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.: Egyedülálló agyműtétet végeztek Szegeden című összeállítása (szerkesztő-riporter: Márok Tamás)

  • II. díjban részesült: Bene Zoltán és Rácz Szabó Viktor: A Magyar Tudomány Ünnepe Szegeden című alkotása

  • III. díjban részesült: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.: Tudósok az Ön Egészségéért - a stroke című pályázata(szerkesztő-riporter: Karajkó-Németh Marietta)

Fotó kategóriában:

  • Különdíjban részesült: Dobóczky Zsolt: ELI-ALPS című fotósorozat - Vaskaptár, Pók a sarokban, Ki minek mestere című fotósorozata

  • I. díjban részesült Bobkó Anna:Gérard Mourou Nobel-díjas tudós Szegeden, 8 képből álló sorozata

  • II. díjban részesült: Csákány Lóránt: Vitray Tamás, az SZTE Sófi Alapítvány emlékérem átvétele pillanatában című fotója

  • III. díjban részesült: Kapás Csilla: A ködpiszkáló laborjában - portré Csupor Dezsőről, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyetteséről című 8 képből álló sorozata

 

Írott és Rádióriport kategóriában:

  • Díszoklevél elismerésben részesült: Hegedűs Márk: Isten és a tudomány - Csupor Dezső református gyógyszerész portréja című munkája

 

A díjakat Fülöp Ferenc, a SZAB Elnöke mellett támogató partnereink képviselői adták át: Nagy Ferenc, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója, König Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatója, Dora-Tóth Ferenc, CSOMIÉP Kft. gazdasági igazgatója és Bajúsz Birkás Gabriella, a Bucó Kft. (WEBRADIO) képviselője.

 

Az ülés Fülöp Ferenc zárszavával ért véget, aki a jelenlévők részvételét megköszönve meghívta a vendégeket egy szerény büfé melletti kötetlen beszélgetésre.

 

 

REZÜMÉ

A gravitációs hullámok felfedezése és a 2017-es Fizikai Nobel-díj

Gergely Árpád László (az MTA doktora)

SZTE TTIK Fizikai Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék

Plenáris előadásában bemutatja, hogy az amerikai LIGO detektorok 2015-ben először mértek közvetlenül gravitációs hullámot, melyet két összeolvadó fekete lyuk keltett egy távoli galaxisban. Ezidáig a LIGO Tudományos Kollaboráció, melynek a Szegedi Tudományegyetem néhány kutatója is tagja és a Virgo Kollaboráció összesen 10 fekete lyuk páros által keltett gravitációs hullámot, egy esetben pedig neutroncsillag-kettős által keltett gravitációs hullámot mutatott ki, melynek forrását elektromágneses észlelésekkel is sikerült elemezni, kimutatva például azt, hogy az Univerzumban található arany nagy része ilyen folyamat során keletkezik. A felfedezésekért 2017-ben a szakma 3 jelentős képviselője Nobel-díj elismerésben részesült. A közeljövőben a japán Kagra detektor is csatlakozik a megfigyelésekhez, sikeres észlelések napi szinten várhatók. Ezek a megfigyelések betekintést engednek az Univerzumban zajló kataklizmikus folyamatokba, alkalmasak az egyetemes tágulás és a sötét energia modellek megfigyelésére, valamint a gravitációs modellek tesztelésére is. Távolabbi célkitűzés az Ősrobbanást követő inflációs korszak megfigyelése, az Univerzum eredetének jobb megértése.”