Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

SZAB Tisztújító közgyűlés 2017.

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága tisztújító közgyűlése 2017. június 15-én elnököt és alelnököket választott a 2017-2020. akadémiai ciklusra.

Az MTA Alapszabálya és a SZAB SZMSZ-e szerint az új akadémiai ciklusra megválasztott tisztviselők:

Elnök:            Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja

Alelnökök:     Krisztin Tibor, az MTA levelező tagja

                        Garab Győző, az MTA doktora

Tudományos titkár: Görög Márta, PhD