Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A SZAB Szociológiai Munkabizottság legújabb kiadványai, publikációi

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága, Szociológia Munkabizottságának közreműködésével megjelent publikációk:
1. ) Megjelent a Belvedere, Történelem és Társadalomtudomány (nyomatott és online) 2016/1. angol nyelvű szociológia (negyedik) különszáma, - Approaches, snapshots -  prof. dr. Pászka Imre szerkesztésében. Szám szerzői az angliai Leicester, Leeds, Sheffied, és a  Szeged, Pécs Egyetemek szociológusai. Ugyanebben a számban Pászka Imre köszönti 75. születésnapja alkalmából prof.dr. Somlai Pétert (ELTE, Társadalomtudományi Kar).
Online elérhetősége: http://www.belvedere.meridionale.hu/ (folyóirat).

2.) Megjelent a Belvedere, Történelem és Társadalomtudomány (nyomatott és online) 2016/2. angol nyelvű szociológia (ötödik) különszáma, - Patterns of Socioregions in the Carpathian Basin - prof. dr. Pászka Imre - Dr. Jancsák Csaba szerkesztésében. Szám szerzői az angliai Leicester,  Amsterdam (DES), Kolozsvár (BBTE), Svájc (FORS), Szabatka, Szeged Egyetemek szociológusai. Online elérhetősége:http://www.belvedere.meridionale.hu/ (folyóirat).

3.) Megjelent a Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. kutatási program keretében, "Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek". (Szeged. 2016.Belvedere Kiadó.) című tanulmány kötet. A kötetet szerkesztette: Jancsák Csaba, Kérmer András SZTE. A kötet szerzői: Bocsi Veronika, Galán Anita, Jancsák Csaba, Ladancsik Tibor, Laki Ildikó, Miklós Márta, Oross Dániel, Sánta Tamás, Szőcs Andor, Vida Anikó a debreceni, szegedi, szabadkai  egyetemek szociológusai. A kötet lektorálta: Krémer András,Murányi István,Pászka Imre,Piczil Márta, Szabó Andrea.