Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Magyar Tudomány Ünnepe 2019. – Szegedi Akadémiai Bizottság – Értékteremtő tudomány

A tudomány eredményeinek bemutatása és elterjesztése a társadalom széles körében kiemelt akadémiai közfeladat. Az idén 16. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe országos és határon túli rendezvénysorozat, mottója: Értékteremtő tudomány, amely szorosan kapcsolódik Eötvös Lóránd-emlékévhez. 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe szegedi rendezvénysorozata 2019. november 5-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában nyílt meg. Az ünnepi ülést megnyitotta Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke, majd köszöntőt mondott Török Ádám, az MTA főtitkára, Rovó László, az SZTE rektora, valamint Botka László, a Szeged Város Polgármestere.

***

A plenáris ülés Krausz Ferenc, az MTA külső tagja, a Max-Planck Társaság Kvantumoptikai Intézet igazgatója „A mikrokozmosz leggyorsabb folyamatai: Az alapkutatástól a rák elleni küzdelemig” című tudományos előadásával folytatódott.

Életünkben alapvető szerepet játszanak az elektronok. A mozgásuk vezérli az összes kémiai folyamatot a természetben. Hasonlóképpen meghatározzák a számítógép és az információs technológiák sebességét is. Az elemi részecskék és a fényhullámok mozgása kölcsönösen függ egymástól az attoszekundumok időskáláján, ami a másodperc milliárdod részének a milliárdod része. 

Annak a felderítésére, hogy ilyen rövid idő alatt mi történik a mikrokozmoszban, fényvillanásokra van szükség, amelyek szintén csak attoszekundum hosszúságúak. Ilyen villanásokat először Krausz Ferenc professzor munkacsoportja Bécsben 2001-ben állított elő. Ez a technológia most lehetővé teszi, hogy valós időben nyomon követhessük, ahogyan ultragyors jelenségek az atomok magjai körül lejátszódnak.

Az utóbbi években az attoszekundumos technológiák a gyerekcipőből kinőve megbízható mérési technikákká értek. Most új lehetőségeket nyitnak meg olyan betegségek, mint a rák, korai felismerésére.  
Ehhez az alapot a vér molekuláris összetételében bekövetkező legkisebb változásoknak a mérése biztosítja a gerjesztett molekulák által kibocsátott ultragyorsan rezgő elektromos mezők közvetlen szkennelésének a segítségével. Krausz Ferenc előadásában elmagyarázza, hogyan figyel meg az ember lézertechnológiával attoszekundum gyorsaságú folyamatokat, és hogyan nyit meg a technológia innovatív lehetőségeket az orvostudományban.” 

***

 

A tudományos előadást követően Kerek Ferenc (zongorán) és Kosztándi István (hegedűn), az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar oktatói, Liszt-díjas művészei előadásában hallgathatta meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dúr szonáta II. tétellét és Bartók Béla Román népi táncok című alkotását a nagyérdemű közönség.

 

***

 

Tízedik alkalommal osztották ki a Dél-alföldi Innovációs Díjat.

 

Elsőként a Dél-alföldi Innovációs Díj gazdasági társaság kategória díjazottainak ismertetésére került sor.

I. helyezést ért el a Scolia Technologies Kft. Scolia automatikus pontszámító rendszer fémnyilas darts játékhoz című pályázata. A díjjal járó elismerést, a Möbius térplasztikát a cég képviselője, Gyimóthi László vett át.

„A pályamű tárgya egy olyan intelligens képfeldolgozáson alapuló valós idejű pontszámítást alkalmazó automatikus pontszámoló rendszer, ami nem korlátozza a fémnyilas darts játék eredeti formáját és kiváló gyakorlási, felkészülési lehetőséget nyújt profi és amatőr versenyzők részére.

A rendszer továbbfejlesztve alkalmazható lehet az egészségügy területén is például a finommotoros képességek vizsgálatában baleset és műtét utáni rehabilitációban.

A termék első prototípusát már amatőr és profi klubok használják, továbbá a projektgazda cég két körös kockázati tőkebevonást is magáénak tudhat.”

Oklevél elismerésben részesült a BIOLA Biokozmetikai Kft. BIOLA Everyoung Professional biokozmetikumok pályázata, amelyet képviselőjük Pölös Csaba vett át.

Szintén Oklevél elismerésben részesült Bakos és Társai Bt.Finomeat’s” című pályázata, amelyet Bakos Tamás a cég tulajdonosa vett át.

 

A plenáris ülés a természetes személy kategória nyertesének kihirdetésével folytatódott.

I. helyezést kapott Hal Melinda Új pszichológiai mérőeszköz bevezetése és a szimbólumterápia innovatív megoldásai az egészségügyi rendszerben című pályázata.

„A pályamű tárgya új, pszichoterápiás protokoll eljárás, amely hatékonyabb, gyorsabb terápiás eredményt és tünetcsökkenést eredményez a krónikus fejfájással küzdő betegpopulációban. Az eljárás legfőbb vívmánya, hogy az affektív temperamentum felmérését követően, egyénre, temperamentumra szabott pszichoterápiás ellátást lehet biztosítani a betegek számára.”

Oklevél elismerésben részesült Nyers László Divatba jött a környezettudatosság című pályázata.

 

***

 

A SZAB Elnökségének Magyar Tudomány Ünnepi megnyitó rendezvénye a SZAB Tudományos Díjak átadásával zárult. Az Elnökség a beérkezett 37 pályamunkából 3 tudományterületen és művészetek kategóriában hirdetett nyerteseket; 7 főt első, 7 főt második, 7 főt harmadik helyezésben, valamennyi pályázót oklevél elismerésben részesítette az alábbiak szerint.

 

I. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

 

I. díj:

 • Kozma Viktória: Királis 1,2-diamin vázú katalizátorok használata aszimmetrikus Michael-addíciókban
 • Langó Bernadett: Szegedi tritikálé genotípusok sütőipari felhasználási célra: táplálkozástani és technológiai tulajdonságok értékelése
 • Racskó Bence: Fényszerű vékonyrétegek dinamikája skalár-tenzor elméletekben

II. díj:

 • Kedves Alfonz: A grafén-oxid nanorészescskék hatása az aerob granulált iszapos, szakaszos üzemű szennyvíztisztító rendszerben
 • Kolcsár Vanessza Judit: Aszimmetrikus transzfer hidrogénezésben alkalmazott Ru-kitozán katalizátor jellemzése és aktivitásának vizsgálata nitrogéntartalmú prokirális vegyületek reakcióiban

III. díj:

 • Csikós Nándor: Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megyében
 • Kószó Dávid: Pumpáló lemma és alkalmazásai felismerhető súlyozott fanyelvekre

 

Oklevél:

 • Ádám Anna Adél: Nikkel- és réztartalmú nanokatalizátorok előállítása, szerkezetük jellemzése és katalitikus felhasználása
 • Dukic Barbara: Antibiotikumok térbeli eloszlásának hatása Escherichia coli baktériumok mozgására és ellenállóképességére
 • Kovács Terézia: A synechocistis sp. PCC6803 cytb6f komplexének PetD – F124A fehérjéjében mutáns törzsének feltérképezése
 • Szabó Anna: Szén nanocső erdők előállításához kialakított Al2O3 réteg hatásának vizsgálata titán szubsztrát alkalmazásával
 • Zsiros Vanda: AHL-vezérelt bakteriális quorum érzékelés vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
 •  

II. ÉLETTUDOMÁNYOK

 

I. díj:

 • Dr. Gieszinger Péter : Lamotrigin tartalmú nanokapszulák előállítása és vizsgálata intranazális bevitel céljából
 • Dr. Nagy Géza Róbert: Prediktív és prognosztikus biomarkerek vizsgálata az immunglobulin a vasculitis szisztematizációjára felnőtt betegekben

II. díj:

 • Cseh Edina Katalin: HPLC metodika fejlesztés a triptofán metabolizmus néhány kezdeti vegyületének vizsgálatára
 • Dr. Kulmány Ágnes Erika: Egy módosított androszta-5,16-dién származék antiproliferatív és antimetasztatikus hatásai in vitro és in vivo

 

III. díj:

 • Dr. Csákány Lóránt: Az endotheliális glycocalyx vizsgálata endotoxémiában és egér szepszisben modellben
 • Dr. Lőrinczi Bálint: Kinurénsavszármazékok szintézise és továbbalakítása módosított Mannich reakció segítségével

Oklevél:

 • Dr. Kovács Janka: Immunszupprimált betegcsoportban fellépő adenovírus fertőzések
 • Dr. Oláh Orsolya: Virális infekciók autológ őssejt transzplantált betegekben, fókuszálva a cytomegalovírus fertőzés előfordulására
 • Nánási Nikolett: Egér agyi tokoferolszintek életkor-, nem- és régióspecifikus változásainak vizsgálata különböző validált HPLC módszerekkel

 

III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

 

I. díj:

 • Floutier Jérémy: Az első világháború veszteségei egy dél-franciaországi faluban: Saint Christol esete
 • Kelemen Dóra: A klaszteresedés és az innovációt korlátozó tényezők hatása az ArchEnerg Klaszter példáján keresztül

II. díj:

 • Juhász Judit: A méltó emberi élet lehetősége
 • Tóth Marcell : A Tarján törzstől a Tarján városrészig - Egy szegedi lakótelep és előzményeinek története

III. díj:

 • dr. Schultz Márton:   Ellentétes irányú mozgások: A név vállalat- és árujelzőként történő tárgyiasulása és a szóbéli megjelölések névkénti védelme
 • Kerpics Judit: „A mit külföldi divatlapok adni nem képesek”
 • Kósa Maja: Magyarországi és vajdasági magyar középiskolások történelemről alkotott episztemológiai nézeteinek összehasonlító vizsgálata

Oklevél:

 • Kovács Anita: „A király nyomában - Ferenc József szegedi emlékezete”
 • Mészáros Anikó: Kulturális kontextusok a cigányság irodalmában
 • Mihályiné Vincze Dalma: A fiatalok fogyasztási motivációi
 • Ruppert Zsófia: Kecskemét-Gerőmajor csontanyagának fejlődési rendellenességei
 • Sebestyén Edmond: A pedagógiai adatvezérelt döntéshozatal: elméleti megközelítések és vizsgálati eszközök
 • Tőke Márton: Az angolszász és német filozófiai hagyományok hatása Henry Kissinger forradalomkritikájában

 

IV. MŰVÉSZETEK

 

II. díj:

 • Fodor Barbara: Ady Endre szerelmes költészetéhez kapcsolható saját szerelmes költészet (versek)

Oklevél:

 • Cserbik Rita: A vátesz (képalkotás)

 

 

Együttműködő partnereink, támogatóink

 

„A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dél Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Szeged Város Polgármestere

Szegedi Tudományegyetem

 

 

 

Sajtómegjelenés:

Szeged Televízió – 2019. 11. 05. esti híradó adásában (3. perctől a 6. percig)

Szeged Televízió – 2019. 11. 06 esti híradó adásában (6.30 perctől 8.30 percig)

Szeged. hu  cikk_1

Szeged. hu  cikk_2

Délmagyarország című napilap és internetes oldalán cikk

SZTE hírek_cikk

SzegedMa_cikk

Webrádió

Promenad.hu

Profitlilne.hu