Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Magyar Tudomány Ünnepe 2018. – Szegedi Akadémiai Bizottság – Határtalan tudomány

Magyar Tudomány Ünnepe 2018

Szegedi Akadémiai Bizottság

Határtalan tudomány

2018. november 6.

 A tudomány eredményeinek bemutatása és elterjesztése a társadalom széles körében kiemelt akadémiai közfeladat. Az idén 15. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe országos és határon túli rendezvénysorozat, amelynek mottója: Határtalan tudomány, kapcsolódik Mátyás király-emlékévhez és a Semmelweis-emlékévhez.

 A Magyar Tudomány Ünnepe szegedi rendezvénysorozata 2018. november 6-ána Szegedi Akadémiai Bizottság székházában nyílt meg. Az ünnepi ülést Vékás Lajos, az MTA alelnöke, Rovó László, az SZTE rektora, valamint Botka László, a Szeged Város Polgármestere köszöntötte. A rendezvény Kenesei István, az MTA levelező tagja A 90 éves Noam Chomsky határtalan tudományos munkássága című tudományos előadásával folytatódott. Kilencedik alkalommal osztották ki a Dél-alföldi Innovációs Díjat, illetve hagyományosan a Magyar Tudomány Ünnepén vehették át „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány és a Szegedi Akadémiai Bizottság közös pályázata, a SZAB Tudományos díj,nyertesei elismerésüket.

 ***

A 90. életévét december elején betöltő Noam Chomsky nem csupán a nyelvtudományban alkotott maradandót, de igen jelentős hatást gyakorolt még az 50-es években a matematikai nyelvészetre, majd Skinner-kritikáját követően a (nyelv)pszichológiára, a nyelv keletkezésének vizsgálata révén az evolúcióelméletre, és nyelvfilozófiai nézetei sem maradtak visszhangtalanok. A mai napig rendszeresen elemzi az USA és a világ politikai fejleményeit nagy közönség előtt, a média befolyásáról szóló nézetei pedig már szinte városi legendává váltak.”Kenesei Istvánrövid előadásában megpróbálta a lehetetlent, azaz röviden áttekintette a teljes életművet, felvillantotta Noam Chomsky munkásságának némely vonásait, illetve összefüggéseit.

Az ünnepi ülés a díjak átadásával folytatódott. Elsőként a Dél-alföldi Innovációs Díjgazdasági társaság kategória díjazottainak ismertetésére került sor.

I. helyezést ért el a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.Szádcölöp című pályázata. A díjjal járó elismerést, aMöbius térplasztikát a cég ügyvezetője, Mészáros Antal vett át.A pályamű tárgyát Dr. Szendefy Jánost, az EFERTE Kft. ügyvezetője, geotechnikai tervező és szakértő, magas- és mélyépítési műszaki ellenőr, közlekedésépítési műszaki ellenőr ismertette.

II. díjban részesült az Albadent Fogászati Kft. és Denti System Kft.„FIXFOGSOR® Protézisrögzítés-rendszer saját fejlesztésű Stabile1 miniimplantátumokkal” című közös pályázata. A díjat Dr. Szabó László Béla (Albadent Fogászati Kft.)és Vajdovich Nóra (Denti System Kft.)vette át. A projekt tárgyát Dr. Szabó László Béla mutatta be prezentációjában.

Oklevél elismerést kapott Solv Electric Technologies Kft. „Integrált növénytermesztési technológia fejlesztése vertikális gazdaságokban” SolveSUN növénytermesztési LED lámpákcímű pályázata, amelyet a cég ügyvezető igazgatója, Kaszás Anikó vett át.

A plenáris ülés a természetes személy kategória nyertesének kihirdetésével folytatódott.

Oklevél elismerésben részesültMuhi Kristóf EDDIE Az élményalapú tanuláscímű pályázata, aki három percben ismertette a mobilalkalmazást.

  A SZAB Elnökségének Magyar Tudomány Ünnepi megnyitó rendezvénye a SZAB Tudományos Díjak átadásával zárult. Az Elnökség a beérkezett 26 pályamunkából 4 tudományterületen hirdetett nyerteseket; 9 főt első helyezésben, 6 főt második helyezésben, 1 főt harmadik helyezésben, valamennyi pályázót oklevél elismerésben részesítette.

 Nyertesek és pályázatuk ismertetése

 IX Dél-alföldi Innovációs Díj

 Gazdasági társaság kategória:

 • Dél-alföldi Innovációs Díjat, azaz Bánvölgyi László szobrászművész alkotását kapta – „Möbius” térplasztika elismerésben részesült a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. Szádcölöpcímű pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályamű tárgyaegy magyar szabadalommal védett, talajba verhető, egymáshoz kapcsolódó vasbeton szerkezetű a partfal megtámasztására, vízzárásra és a vízpart erózióvédelmére használható elemcsalád.

A termék használható kikötőkben, vízi létesítményeknél, akár utólagos beépítésre is, amely során esztétikus megjelenésével turisztikai helyeket, funkciókat is betöltő helyszíneknél is használható. A pályázó Csongrád megye egyik legaktívabb iparjogvédelmi bejelentője.

 

 • II. díjban részesült Albadent Fogászati Kft. és Denti System Kft.„FIXFOGSOR® Protézisrögzítés-rendszer saját fejlesztésű Stabile1 miniimplantátumokkal” című közös pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A két cég közös fejlesztésű FIXFOGSOR Protézisrögzítés rendszerének lényege néhány apró, titán implantátum, amelyeket közvetlenül az ínyen keresztül, fájdalom nélkül illeszthető az állcsontba esztétikus, kényelmes és stabil rögzítést adva a protézisnek.

 • Oklevél elismerésben részesült Solv Electric Technologies Kft. „Integrált növénytermesztési technológia fejlesztése vertikális gazdaságokban” SolveSUN növénytermesztési LED lámpák című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A projekt tárgyát egy, a mezőgazdasági növénytermelők számára szánt speciális, LED fényforrású lámpacsalád létrehozása képezi, amely lámpák innovatív kialakításuknak köszönhetően alacsonyabb energiafogyasztással és hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a növénytermesztésben használt hagyományos fényforrások.

Természetes személy kategória:

 • Oklevél elismerésben részesül Muhi KristófEDDIE Az élményalapú tanuláscímű pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályamű tárgya egy alkalmazás, amely ötvözi a hagyományos iskolai könyvet és a mobil technológia által létrehozott kiterjesztett valóság biztosította lehetőségeket, így segítséget nyújt a diákoknak, hogy a tananyagot minél élményszerűbben és egyszerűbben megértsék.

A SZAB Tudományos Díj

 I. TERMÉSZET TUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Gergely Cecília: Hamiltoni fejlődés és mértékrögzítés kétszeresen fóliázható téridőkben

 • Győrffy Lajos : Párosítások és általánosított párosítások alkalmazása pozíciós játékokon

 • Kása Zsolt: Bizmut-volframát mikrorészecskék tulajdonságainak finomhangolása és komplex vizsgálata, valamint a fotokatalitikus aktivitás - morfológia kapcsolatának úttörő megközelítése

II. díj:

 • Muhi Kristóf: Okostelefonos alkalmazás a rubik-kocka megoldásának segítésére vak személyek számára

 • Szarvas Adrienn: A batáta (Ipomoeas batatas (L.) Lam.) magyarországi termesztés-technológiájának vizsgálata

III. díj:

 • Nagy Eszter: Gyógyszerhatóanyag (meloxicam) szuszpenzió előállítása folyadék alatti impulzuslézeres ablációval

Oklevél:

 • Kolcsár Vanessza Judit: Prokirális ketonok enantioszelektív transzfer hidrogénezése Ru-kitozán királis katalizátorral

 • Kozma Viktória: Heterogén organokatalizátorok használata maleimidek és aldehidek Michael-addíciójában

 II. ÉLETTUDOMÁNYOK

I. díj:

 • Dr. Kuti Annamária: Myasthenia gravis regiszter

 • Dr. Németh Zsófia: Liposzómális formulációk kutatása és fejlesztése akut pancreatitis kezelése céljából

II. díj:

 • Dr. Korom Ágnes és Dr. Csányi Ildikó: Melanoma malignum krónikus limfocitás leukémiás betegek körében

 • Dr. Kúsz Norbert: Biológiailag aktív diterpének izolálása az Euphorbia dulcisból

III. díj:

 • Szivós Ádám: Középiskolások és egyetemisták fogászati egészségműveltségi szintjének összehasonlító vizsgálata

Oklevél:

 • Dr. Sisák Benedek: Online gyógyszer brossúra antiepileptikumot szedő páciensek körében

 III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • dr. Pétervári Máté: Az első köztörvényhatósági törvény járási tisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek vármegyei végrehajtása

 • dr. Tóth Géza: A tettazonosság és a ne bis in idem elv az új büntetőeljárási törvényben

II. díj:

 • dr. Schultz Márton: A vagyoni személyiségi jog A személyiségi jog vagyoni és személyi viszonyainak monizmusa a tárgyiasítható személyiségi jegyek vonatkozásában

 • Kéri Anita: Nemzetközi hallgatói motivációk, elvárások, elégedettség és lojalitás – kvalitatív longitudinális kutatás a Szegedi Tudományegyetemen mesterképzést végzett hallgatók körében

Oklevél:

 • dr. Ámán Ildikó: Fejezetek az osztrák-magyar monarchia történetéből - A jogászképzés története a dualizmus idején a Lajtán túli területeken

 • dr. Szivós Kristóf: A peralapítási rendszer és annak alapelvi megjelenése a perjogi hagyományok tükrében - A történeti szemlélet fontossága a hatályos eljárásjogi kutatásokban

 • Kuruczleki Éva: Digitális kompetencia és digitális pénzügyi szolgáltatások használata vállalkozások körében

 IV. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Szabolcs Enikő: A „szép” és a „fenséges” a francia Szalon-kritikákban Tűz és víz Vernet tengeri látképein

 • Tóth Marcell: "„Szép aranyérem, [...] a magyar ifjúság nagy tanítójának domborművű képmásával” A Rákosi Mátyás Tanulmányi Érdemérem és elnyerői"

Oklevél:

 • Dinnyés Katalin Julianna: Nemek ábrázolása a gimnáziumi kísérleti és újgenerációs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet matematika tankönyveiben - Nemek és az egészségtudatosság megjelenése egészségfejlesztés-tanári szemszögből

 • Sebestyén Edmond: Az önszabályozott tanulás és az időgazdálkodás kapcsolata egyetemisták körében

 • Szabó Palócz Orsolya: Nyelvi reprezentáció politikai környezetben - Esettanulmány a választási nyelv területéről

 A Díjakat támogatták:

A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dél Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Szeged Város Polgármestere

Sajtómegjelenés

[1] SZTEInfo cikk

[2] Heti Közélet: A magyar Tudomány Ünnepe Szegeden

[3] Heti Közélet: Beszélgetés Tóth Marcell-lal