Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Magyar Tudomány Ünnepe 2017. – Szegedi Akadémiai Bizottság – Emberközpontú tudomány

2017. november 6.

Magyar Tudomány Ünnepe 2017

Szegedi Akadémiai Bizottság

Emberközpontú tudomány

2017. november 6.

 

 A tudomány eredményeinek bemutatása és elterjesztése a társadalom széles körében kiemelt akadémiai közfeladat. Az idén 14. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe országos és határon túli rendezvénysorozat, amelynek mottója: Emberközpontú tudomány, kapcsolódik Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Arany János-emlékévhez is.

 A Magyar Tudomány Ünnepe szegedi rendezvénysorozata 2017. november 6-án a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában nyílt meg. Az ünnepi ülést Vékás Lajos, az MTA alelnöke, Szabó Gábor, az SZTE rektora, valamint Kozma József, a Szegedi Önkormányzat képviselője köszöntötte. A rendezvény Janáky Csaba, az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék adjunktusának (Foto)elektrokémia a napenergia hasznosításának szolgálatában: útban egy fenntarthatóbb vegyipar felé című tudományos előadásával folytatódott. Nyolcadik alkalommal került kiosztásra a Dél-alföldi Innovációs Díj, illetve hagyományosan a Magyar Tudomány Ünnepén vehették át „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány és a Szegedi Akadémiai Bizottság közös pályázata, a SZAB Tudományos díj, nyertesei elismerésüket.

 ***

            Janáky Csaba adjunktus előadásában bemutatta, hogy „a megújuló energiaforrások kiaknázását szolgáló technológiák robbanásszerű elterjedésével egyre nagyobb kihívást jelent az időszakosan előállított elektromos áram-többlet tárolása. Ennek köszönhetően növekvő érdeklődés övezi a hagyományos, akkumulátorokon alapuló, töltéstárolási módszereken túlmutató eljárásokat. Elektrokémiai és fotoelektrokémiai módszerekkel egyaránt elő lehet állítani nagy energiatartalmú, hasznos vegyületeket, olyan egyszerű alapanyagokból, mint a szén-dioxid (CO2) és a víz. Kutatócsoportomban olyan összetett elektródokat vizsgálunk, amelyek hasznosíthatóak lehetnek tüzelőanyagok és vegyipari alapanyagok közvetlen előállítására a CO2 átalakításával. Célunk, hogy ezen szabályozott nanoszerkezettel rendelkező összetett elektródok tulajdonságait és viselkedését az összetétellel és az előállítási módszer szabályozásával hangoljuk.”

Az előadás első részében bemutatásra került az elektrokémiai és a fotoelektrokémiai CO2-redukció főbb elméleti és gyakorlati aspektusai. Ismertette azon szerkezet‒hatás összefüggéseket, amelyeket az eddigi munka során sikerült felderíteni, és amelyek alapján racionálisan tervezett összetett (foto)elektródokat készítenek. Ezt követően ismertette a legújabb eredményeiket, ahol különféle szén nanoszerkezeteken (pl. nanocsőkötegek vagy 3D-grafén) és félvezetőkön alapuló fotoaktív hibridek szintézisét valósítottak meg kutatócsoportjával. Feltárák, hogy milyen hatásai vannak a szén nanoszerkezeteknek, és miként javítják a fotoelektródok hatékonyságát és stabilitását.

 Az ünnepi ülés a díjak átadásával folytatódott. Elsőként a Dél-alföldi Innovációs Díj gazdasági társaság kategória díjazottjának ismertetésére került sor. Az Interkerám Kft. - Kolibri termékcsalád hazai fejlesztésű, károsanyag mentes, ecsetelhető mázak a hazai kézműves kerámia ipar részére  című pályázata SZAB Aranyérme  elismerésben részesült, amelyet a cég képviselője, Túri András ügyvezető igazgató vett át. Majd a természetes személy kategória nyertesei vehették át díjaikat:

-          I. díjban részesült Dr. Janovák László - Vízlepergető és fény hatására öntisztuló tulajdonságokat mutató funkcionális bevonat című pályázata.

-          II. díjban részesült Dr. Bánhelyi Balázs - A tejtermelő szarvasmarhatenyésztés hatékonyságának javítása mikroszimulációval című pályázata.

-          Oklevél elismerésben részesült Koós Krisztián és Oláh Gáspár - Képi információval és gépi tanulással támogatott teljesen automatikus patch clamp rendszer, valamint Kiss András Attila - A skeletalis izom integritását és regenerációját elősegítő termék, a MUSCUPROT előállítása. Transzlációs célú kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia című pályázata.

Ezt követően lehetőséget kapott a természetes személy kategória nyertese, Dr. Janovák László, pályázata bemutatására. Végül a SZAB Tudományos Díjak átadásával zárult a SZAB Elnökségének Magyar Tudomány Ünnepe megnyitó rendezvénye.

 Nyertesek és pályázatuk ismertetése

 VIII. Dél-alföldi Innovációs Díj

 Gazdasági társaság kategória:

-          SZAB Aranyérme elismerésben részesül az Interkerám Kft. Kolibri termékcsalád Hazai fejlesztésű, károsanyag mentes, ecsetelhető mázak a hazai kézműves kerámia ipar részére című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályamű tárgya egy szín intenzív, károsanyag és oldószermentes, ecsetelhető, Magyarországon kifejlesztett és gyártott kézműves, oktatási- képzési és hobbi célú kerámia mázcsalád, amely mázak feldolgozásakor nincs szálló por és felhasználók minimalizálhatják a keletkező hulladékot.

A termékek piaci bevezetése 2016 óta folyamatosan növekedő intenzitással és sikerrel zajlik.

 Természetes személy kategória:

-          I. díj: Dr. Janovák László -Vízlepergető és fény hatására öntisztuló tulajdonságokat mutató funkcionális bevonat című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályamű tárgyát egy vízlepergető, szuperhidrofób és látható fénnyel aktiválható vékonyrétegek kialakítására alkalmas bevonat képezi, amely bevonat előnyösen alkalmazható mindazokon a területeken, ahol víz, jég, por, felületi szennyeződések, vagy mikroorganizmusok jelenléte problémát okoz. A bevonat hatására a felület nem nedvesedik, nem jegesedik, nem korrodál, fotokatalitikusan öntisztuló és antibakteriális tulajdonságokra tesz szert. A pályamű tárgyát képező találmány vonatkozásában szabadalmi bejelentésre került sor 2017 májusában.

-          II. díj: Dr. Bánhelyi Balázs - A tejtermelő szarvasmarhatenyésztés hatékonyságának javítása mikroszimulációval című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályázat tárgya egy mikroszimulációs eljárás és erre épülő szoftveres alkalmazás, amely a nagyüzemi tejelő szarvasmarha tenyésztés gazdasági és szakmai döntéshozatalát segíti elő. Az alkalmazást már több hazai tehenészet is teszteli.

-          Oklevél:

  • Koós Krisztián és Oláh Gáspár - Képi információval és gépi tanulással támogatott teljesen automatikus patch clamp rendszer című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályázat tárgya egy képfeldolgozással és mesterséges intelligenciával támogatott automatikus patch clamp rendszer, amely az agykéreg működésének megértéséhez első lépésként elengedhetetlen, az egyes idegsejtek és a kisebb idegsejt csoportok összehangolt működésének a feltérképezését segíti. A kidolgozott rendszer lehetővé teszi a laboratóriumi mérések reprodukálhatóságának növelését és számának megtöbbszörözését.

  • Kiss András Attila - A skeletalis izom integritását és regenerációját elősegítő termék, a MUSCUPROT előállítása. Transzlációs célú kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia című pályázata.

A pályázat rövid összefoglalója:

A pályamű tárgyát képező találmány egy, a skeletalis izom integritását biztosító és regenerációját elősegítő termék létrehozását célzó gyógyászati-terápiás eljárás.

 

A SZAB Tudományos Díj

 I. TERMÉSZET TUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Gelle Kitti Erzsébet: A Union-Find fák két osztályának felismerése
 • Gubó Richárd: STM alkalmazása CO és O2 hely-szelektív reakciójának kimutatására Au/TiOx fázishatár környezetében
 • Varga Dániel Péter: A prosztanoid jelátvitel szerepe az agykérgi terjedő depolarizáció során

II. díj:

 • Benke János Marcell: Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek statisztikai vizsgálata
 • Deák Ágota: Intelligens hatóanyag leadásra és funkcionális felület kialakítására alkalmas réteges kettős hidroxid alapú kompozitok előállítása és jellemzése
 • Parveen Akhtar: Pigment Exciton Interactions and Energy Transfer in Light-harvesting Complex II in Different Molecular Environments

III. díj:

 • Dobó Dorina Gabriella: Kontrollált méretű Pt nanorészecskékkel dópolt SBA-15 mezopórusos hordozók folyadékfázisú hidroszililezési reakciói

Oklevél:

 • Bokor Eszter: Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulansban
 • Czékus Zalán: Szalicilsav okozta ER stressz hatásának vizsgálata paradicsomban
 • Csekő Richárd és Kecskés Bence: Redoxfehérje-aktivitás mérésén alapuló hibrid bioszenzor fejlesztése
 • Janóné Ungor Ditta Anita: Fluoreszcens arany nanohibrid rendszerek szintézise szenzorikai célokra és gyógyszerhordozó nanokapszulák jelölésére
 • Kiss Péter János: A Maros folyó töltései a relatív ökológiai indikátorértékek és a szociális magatartási típusok tükrében
 • Mezei Diána: Gyulladásos citokinek expressziójának bélszakasz-függő változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányok myentericus ganglionjaiban és azok mikrokörnyezetében
 • Mihalkó József: Többváltozós folyamatszabályozás vizsgálata R környezetben
 • Petrovszki Dániel: Integrált optikai interferometrikus rendszer fejlesztése bioszenzorikai funkciók hatékonyabb ellátására
 • Zsadon Lilla Andrea: Néhány kiválasztott mézfajta gátló hatása a baktériumok közötti kommunikációra

 II. ÉLETTUDOMÁNYOK

I. díj:

 • Dr. Jakó Mária: Az intrauterin lepényi keringési elégtelenség ultrahangos, gyógyszerhatástani és pathológiai vizsgálata
 • Remete Attila Márió : Funkcionalizált, fluortartalmú építőelemek szelektív szintézisei

  II. díj:

 • dr. Benke Edit: Hordozó alapú, korszerű, nem szteroid gyulladásgátló tartalmú száraz porinhalációs rendszerek fejlesztése
 • Dr. Timár-Pásztor Flóra: Hematológiai betegek véráram fertőzései

Oklevél:

 • dr. Gajdács Márió: Szelenokarbonil-származékok biológiai hatásának vizsgálata
 • dr. Kulmányi Ágnes Erika: Egy új androsztán vázas vegyület antiproliferatív hatása in vitro és in vivo
 • Papp Noémi: Az ORAI1 Ca2+ csatorna szerepe a hasnyálmirigy duktális sejtek Ca2+ szignalizációjában

 

III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Fűz Nóra: Az iskolán kívüli tanulás megítélése és gyakorlata az általános iskolai oktatásban

II. díj:

 • dr. Molnár Erzsébet: A vállalkozás vezető tisztségviselőjét terhelő kötelezettségek elmulasztásért fennálló büntetőjogi felelősség - Büntetőjogi felelősség a magánjogiasodás útján?

III. díj (osztott):

 • dr. Pétervári Máté: A járási szervezet és a szolgabírói hivatal egységesítése és modernizálása a kiegyezést követően
 • dr. Szeghalmi Veronika: A magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog és a véleménynyilvánítás szabadságának egyensúlyozása a Strasbourgi Bíróság ítélkezési gyakorlatában

Oklevél:

 • Gál-Szabó Zsófia Gabriella: Feladatmegoldási idő változása kombinatív képességre irányuló fejlesztő kísérlet elő- és utótesztje során 3. évfolyamosok körében
 • Kósa Maja: A történelmi gondolkodás fogalma és mérési lehetőségei
 • Roszik Dóra: Végzős hallgatók szubjektív megítélése az aktuális munkaerő-piaci esélyekről

 

IV. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Brandl Gergely: A város, a boszorkány és a kancellária, Horváth Mátyásné esete a nagy szegedi boszorkányüldözés idején

osztott:

 • Aradi Csenge Eszter: Egologikus tér és metafora François de La Rochefoucauld életművében
 • Szűcs Kata Ágnes: Portugáliai Szent Erzsébet kultuszának újabb emlékei

II. díj:

 • Schelhammer Zsófia: Tinódi kontra Heltai - a Cronica és a Cancionale eltéréseiről

Oklevél:

 • Jánk István: Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában Basil Bernstein igaza, avagy a nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében
 • Muhel Gábor: Textológiai és ismeretelméleti kérdések József Attila értekező prózájában
 • Német Klaudió: Makacs Moroviciak - Különös történetek egy bácskai falu múltjából
 • Váraljai Anna : Spirituális művészet és hibriditás - Kevert diskurzus a művészettörténetben
 • Varga Marianna: A "puszta nyelvi jelentés" tudatos elérhetőségéről és a bírósági kihallgatásokon betöltött szerepéről
 • Varga Réka: Kik Isten fiai? A második zsoltár a Pécsi Disputában

 V. MŰVÉSZETEK

I. díj:

 • Szepesi Dóra Anna: Wealsi Bárdok

III. díj: (osztott):

 • Sárkány Tamás: Az elhagyott lak
 • Szél Róbert: Én egy arcot sem ismerek…

Oklevél:

 • Mohai Zsófia: Arany (Gold)

 
 A Díjakat támogatják

 

„A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dél-aföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Dél Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Szeged Város Polgármestere

 

[1] Szeged TV – 2017. szeptember 6. Esti Híradó (9:10 -12:00 perc)
[2] Rádió 88- napi hírekben folyamatosan
[3] Délmagyarország napilap/ honlap
[4] SzegedMa
[5] Szeged.hu
[6] Szeged.hu
[7] Szeged.hu
[8] SZTE hírek