Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Díjátadó ünnepi ülést tartott az MTA Szegedi Területi Bizottsága

Cikk pdf formátumban

Díjátadó ünnepi ülést tartott az MTA Szegedi Területi BizottságaA Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága 2021. június 22-én díjátadó ünnepséget tartott, amelyen második alkalommal adta át az MTA SZABT Pro Scientia Életműdíjat,elismerte a kiváló munkát végzett leköszönő SZAB tisztségviselők tevékenységét, valamint a februári eredményhirdetést követően átadta a SZAB Média-pályázat díjait.

Krisztin Tibor, a SZAB elnöke köszöntőjében megemlítette, hogy az „elmúlt év rendkívüli volt mindannyiunk számára…, a járványok mellett a globális fölmelegedés a legnagyobb probléma… Tudós közösségünk számára nyilvánvaló, hogy a problémák megoldásának kulcsa a tudomány és a tudomány eredményein alapuló technológiák alkalmazása. A mi feladatunk nem csupán a problémákra adott tudományos válaszok, az új technológiák kidolgozása, hanem az eredményeknek, a tudomány lehetőségeinek a megismertetése is a közvélemény és a döntéshozók számára. Ez az MTA-nak és így a szegedi területi bizottságnak az elsődleges küldetése.” Bemutatta a 2020. szeptember 3-ai tisztújításon megválasztott SZAB elnökséget, felvillantott néhány eseményt az elmúlt időszakból, vázolta az ez évi terveket.

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat a SZAB Elnöksége a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként hozta létre 2019-ben.

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjában részesülhet, aki

 • az általa művelt szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújt, hazai és nemzetközi tudományos összteljesítménye kimagasló;

 • a magyar tudomány színvonalának emelése érdekében széles látókörrel, modern szemlélettel, értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkezik;

 • tudományos utánpótlás nevelést folytat; példamutatóan segíti a felsőoktatásban tanuló fiatalok önképző tevékenységét, hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatcseréjét, valamint a tudományos életbe való bekapcsolódását;

 • iskolateremtő tevékenységet folytat;

 • értékteremtő tevékenységet végez, a tudomány és az oktatás társadalmi megbecsülésének emeléséért tevékenykedik.

A 2021. évi MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj díjazottja Fülöp professzor úr, akinek nemzetközileg kiemelkedő tudományos teljesítményéért, a tudomány, az oktatás és az utánpótlás-nevelés terén kifejtett értékteremtő tevékenysége elismeréseként köszönte meg munkáját a SZAB elnöksége.

Fülöp Ferenc 1952-ben született Szankon. 1975-ben szerzett okleveles vegyész diplomát a JATE TTK-n, három év múlva egyetemi doktor, 1983-ban lett a kémiai tudomány kandidátusa, 1990-ben pedig a kémiai tudomány doktora. Az MTA levelező tagjai közé 2007-ben választották, 2013-tól az MTA rendes tagja.

A JATE Szerves Kémiai Tanszékén kezdett dolgozni, 1991-től egyetemi tanár a SZOTE majd SZTE Gyógyszerkémiai Intézetében, amelyet 20 évig vezetett.

Kutatási területe a szerves kémia, ezen belül a telített heterociklusok szintézise és konformációi, a ciklusos béta-aminosavak szintézise, az önszerveződő béta-peptidek szerkezete, alkalmazásai és a felfedező gyógyszerkutatás. Közel ezer tudományos cikk szerzője, melyekre 10 ezernél több hivatkozást kapott, 37 szabadalma van. Több nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának a tagja.

Témavezetésével 32 PhD hallgató védte meg értekezését, akik közül többen sikeres kutatók lettek.

Szerteágazó tudományos és egyetemi közéleti tevékenysége közül néhány: az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja (2006-2011); SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője (2001-2018); az OTKA Kémia II. zsűri elnöke (2002-2005); az MTA Kémiai Osztály elnöke (2017-2020) és a SZAB elnöke (2014-2020).

Kiemelkedő kutatói, tudományos közéleti tevékenységét számos rangos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Többek között megkapta az MTA Zemplén Géza-díjat (1983), a Charles Simonyi-díjat (2002), a Gábor Dénes-díjat (2002), az OTKA Ipolyi Arnold-díjat (2004), a Than Károly-emlékérmet (2005), Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat, a Bruckner Győző-díjat (2006), az iráni állam Khwarizmi-díjat (2009), a Hevessy György-díjat (2011), a Széchenyi-díjat (2013), a 15 európai kémiai társaságot összefogó Chemistry Europe legnagyobb elismeréseként tagjai közé választotta (2016), az év kutatója az SZTE-n és Prima díjas (2019).

A Díj a SZAB székház udvarát díszítő, mára már mindenki által jól ismert Bánvölgyi László szobrászművész Albert Einstein California 1933 című szobrának kicsinyített mása, kisplasztikája, amelyet Fülöp Vanda, Fülöp professzor úr lánya vett át.

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj átadását Kovács Csilla Bernadettzongorista, az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának I. éves mesterképzéses hallgatójának előadása követte, aki Joseph Haydn: Esz-dúr „londoni” szonáta II. tételét játszotta el.

Maróti Miklós, az SZTE TTIK Matematikai Tanszékcsoport, Bolyai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docense Rádiókommunikáció és mesterséges intelligencia címmel tartott tudományos előadást. Prezentációja a 2019-ben Los Angelesben tartott DARPA Spectrum Collaboration Challenge versenyen való részvételről szólt, amelyen a MarmotE elnevezésű csapatával második helyezést ért el. A versenyen mesterséges intelligencia felhasználásával, megfelelő jelfeldolgozással kellett minél hatékonyabban megosztani a rádióspektrumot.

A SZAB leköszönő vezető tisztségviselőinek hagyományos díjátadását Bozsóki Gergely gitárművész, a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára Jorge Morel: Két latin amerikai tánc című előadása előzte meg.

Elismerésben részesültek azon leköszönő vezető tisztségviselők, akik legalább az elmúlt két akadémiai ciklusban vezető szerepet töltöttek be, kiváló munkát végeztek. A SZAB emlékplakettjét, emlékérmét és oklevelét Garab Győző, a SZAB leköszönő alelnöke és Krisztin Tibor, a SZAB jelenlegi elnöke adta át.

Bronz emlékplakettben és oklevélben részesült:

 • Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke Garab Győző, a SZAB alelnöke

 • Krisztin Tibor, a SZAB alelnöke

 • Széll Márta, a SZAB doktorok képviselője

 • Törőcsikné Görög Márta, a SZAB tudományos titkára

 • Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub Egyesület titkára, a SZAB elnökségének tagja

A SZAB aranyozott emlékérmében és oklevélben részesült:

 • Kocsis Mihály, a SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke

 • Fülöpné Homoki Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke

 • Rakonczai János, a SZAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottság elnöke

 • Kemény Lajos, a SZAB Orvostudományi Szakbizottság elnöke

 • Ötvös Péter, a SZAB Magyar Irodalmi Munkabizottság elnöke

 • Szatmári József, a SZAB Geoinformatikai és Geostatisztikai Munkabizottság elnöke

 • Csörgő Sándorné Bata Zsuzsanna, a SZAB Immunológiai Szakbizottság elnöke

 • Pauk János, a SZAB Növénybiológiai Munkabizottság elnöke

 • Benkő Zsuzsanna, a SZAB Egészségfejlesztési Munkabizottság elnöke

 • Vécsei László, a SZAB Klinikai Neurológiai Munkabizottság elnöke

 • Kahán Zsuzsanna, a SZAB Onkológiai Munkabizottság elnöke

 • Horváth József, a SZAB Agrárökonómiai Munkabizottság elnöke

 • Bodnár Károly, a SZAB Állattenyésztési és Vadgazdálkodási Munkabizottság elnöke

 • Hajdu Edit Mária, a SZAB Kertészeti Munkabizottság elnöke

 • Krisch Judit, a SZAB Élelmiszermérnöki Munkabizottság elnöke

 • Baloghné Baricz Valéria, a SZAB „Nők helyzete” Munkabizottság elnöke

 • Dusha Béla, a SZAB Fotóművészeti Szakbizottság elnöke

 • Aranyi Sándor, a SZAB Képző- és Iparművészeti Munkabizottság elnöke

Az ünnepi ülés a SZAB Média-pályázat díjainak átadásával folytatódott, amelynek eredményhirdetése a SZAB 2021. februári közgyűlésén már megtörtént. A díjat és díjazottak személyét Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub titkára, a SZAB Média-pályázatbírálóbizottságának elnöke ismertette.

Az Írott mű kategóriakülöndíjasa Rafai Gábor:Léteznek csodák – Katona Márta orvosprofesszor asszonnyal, Szeged új díszpolgárával készített interjúja.

A Mozgókép kategóriaI. helyezettje Márok Tamás:Röst Gergely portréja (megjelent: Kvantum című tudományos magazin, SZTV 2020 szept. 30 + 20 városi tv az országban), különdíjasa Kiss-Stefán Mónika:Mummies in focus, Nemzetközi múmia-konferencia Budapesten (megjelent: M5 csatorna + Hír TV 2019 aug. 6.) című pályázata.

A SZAB elnöksége ezúton is megköszönte König Mariannának, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága igazgatójának, Kapás Ferencnek, a Szegedért Alapítvány titkárának, Mészáros Antal Józsefnek,a CSOMIÉP Kft. ügyvezető igazgatójának, Szeri Istvánnak,a Bucó Kft. igazgatójánaka pályázatok díjazásához nyújtotttámogatásukat.

Az ülés Krisztin Tibor, a SZAB elnöke zárszavával ért véget.