Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Búcsú Bartók Mihály kémikustól, az MTA rendes tagjától

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászolók!

Míly szomorú a hír: Bartók Mihály Széchenyi-díjas magyar kémikus nincs többé.

Nekem jutott a szomorú megtiszteltetés, hogy rövid beszédet mondhatok az MTA Kémai Osztály és a Szegedi Akadémiai Bizottság nevében Bartók professzor úrra emlékezve.

Bartók professzor urat hallgató korom óta ismerem, sőt már az előtt is, hiszen édesapámmal még az egyetemi felvételi előtt tanácsot kértünk tőle: lehetek-e én közepes fokú színtévesztéssel vegyész. Bartók prof azt mondta, hogyha látom, hogy a mangán hússzínű csapadékot ad nátriumhidroxiddal akkor igen.

Mivel ezt látni véltem, jelentkeztem vegyészhallgatónak 1970-ben.

Professzor Úr 1987-ben lett az MTA levelező tagja. 1995-ben választották az MTA rendes tagjai közé. Akkori ajánlói - tíz kiemelkedő MTA tag - a következőket írták róla: „A szerves vegyületek kontakt katalizátorok, különösen fémkatalizátorok, hatására végbemenő átalakulásának kémiája területén jelentős eredményekkel gazdagította ismereteinket. Fontos szerves reakciók mechanizmusát tisztázta, valamint új katalitikus átalakulásokat ismert fel a szénvegyületek kémiája területén. Új kutatási témákat indított el, így az aszimmetrikus hidrogénezés vizsgálatát.” Ez a kutatási téma jelenleg is intenzíven folyik az MTA-SZTE Sztereokémiai kutatócsoportban.

Milyen volt professzor úr az MTA kémiai osztály ülésein? Mindig gondosan készült, az anyagokat alaposan áttanulmányozta, és gyakran volt fontos hozzászólása. Igyekezett tárgyilagos és pontos lenni mindenben. Sokat foglalkozott az utánpótlás kiválasztásával. Mindig voltak fontos és kiváló jelöltjei az akadémikusi pozíciókra is.

Professzor Úr mindig büszke volt családjára, fiaira, unokáira, fogadják az egész Kémai Osztály őszinte részvétét.

Nagyon sajnálom, hogy Bartók professzor Úr neve néhány napon belül fölkerül arra a listára, ahova senki sem kívánkozik örömmel az MTA szegedi tagjai közül: ez a lista a SZAB épületének bejáratánál mutatja az elhunyt szegedi akadémikusainkat.

Tisztelt Professzor Úr, kedves Miska, nyugodj békében.


Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke