Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Miért is a szív? A szív konceptualizációja a nyelvekben

17.00 óra - SZAB székház - 217 előadóterem

Miért is a szív? A szív konceptualizációja a nyelvekben (Könyvbemutató)

Baranyiné Kóczy Judit (Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet)  – Sipőcz Katalin (SZTE BTK Finnugor Tanszék)

"Jól ismert jelenség, hogy érzelmeink kifejezésében – legyenek azok akár pozitívak, akár negatívak – központi szerepet játszik a szív, de egyéb testrésznevek is gyakoriak az érzelmek nyelvi megjelenítésében. A Brill Kiadó Embodiment in Cross-Linguistic Studies című sorozata bemutatja, hogy a világ nyelveiben milyen szerepet játszanak a  testrésznevek a jelentésalkotás folyamatában. A szív elnevezéseit középpontba állító könyv 19 különböző nyelvben vizsgálja a "szív" fogalmát. Mivel a nyelvek szív jelentésű lexémája az egyik leggyakrabban használt testrésznév átvitt értelemben, gazdag poliszémia és széleskörű metaforikus és metonimikus használat jellemzi. A kötet tanulmányai számos új eredményt mutatnak fel a "szív" szemantikájának kutatásában, valamint általában a nyelv, a kultúra, a kogníció és az emberi test összefüggéseinek vizsgálatában."

szervezi: SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság

kapcsolattartó: Sipőcz Katalin - e-mail: sipocz@hung.u-szeged.hu