Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Vajda Barnabás: Új hidegháború vagy a megbillent nemzetközi erőegyensúly kora?

17.00 óra - SZAB székház - 110 előadóterem

Vajda Barnabás 
docens
(Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszék, Észak-Komárom)
Új hidegháború vagy a megbillent nemzetközi erőegyensúly kora?

Kulcsszavak: hidegháború; megbillent nemzetközi erőegyensúly; poszt-bipoláris korszak.

Az 1991-től 2023-ig eltelt bő három évtizedben a történészek egyszerűen ,,a hidegháború utáni korszakról” értekeztek, jelezve és kifejezve, hogy ez a korszak egyszer s mindenkorra véget ért. Ebbe a helyzetbe robbant be katalizátorként 2022-ben az orosz-ukrán háború, amely radikálisan új megvilágításba helyezte a nagyhatalmi viszonyokat, egyúttal újra aktuálissá tette a hidegháborúról (annak természetéről, jellegéről, folyamatairól stb.) való tudományos gondolkodást.

Az előadás tisztázni törekszik, hogy jogos és érdemes-e hidegháborúról beszélni az orosz-ukrán háború és az azt övező nemzetközi helyzet kapcsán. Igazuk van-e azoknak, akik – mérlegelve az eseményeket politikai, katonai, világgazdasági stb. szempontjait – új hidegháborúról vagy folytatódó, tovább élő hidegháborúról beszélnek? Vajon nem arról van-e szó, hogy a hidegháború mint történeti (kor)fogalom jelentése kitágult: már nemcsak az USA és a Szovjetunió blokkszerű szembenállását tartjuk hidegháborúnak, hanem tágabb értelemben a rendezetlen, rend- és kölcsönös bizalom nélküli, destabilizálódott nemzetközi kapcsolatokat is ezzel a megnevezéssel illetjük.

Az előadás amellett érvel, hogy a hidegháború – némi szünet után – folytatódik. Ennek megfelelően az 1945 és 1991 közti történelmi időszakra használható a ,,régi hidegháború”, a jelenlegire az ,,új hidegháború”, a kettő közti periódusra (1991–2022) pedig a ,,poszt-bipoláris korszak” megnevezés.

szervezi: SZAB Jogtudományi Szb. Politikatudományi Mb.

kapcsolattartó: Dr. Soós Edit, a Mb. elnöke - e-mail: soos@polit.u-szeged.hu