Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Kihívások és válaszok a művészetben

10.00 óra - SZAB székház - 110 előadóterem

Előadást tartanak az SZTE JGYPK Művészeti Intézet oktatói:

Dr. Altorjay Tamás PhD adjunktus: Emlékezés Berdál Valériára (1927-2003), a legendás szegedi operaénekesre és énekmesterre

Dr. Asztalos Andrea PhD tanszékvezető főiskolai docens: A kóruséneklés pszichológiai hatásai az amatőr felnőtt énekkarokban éneklőkre

Blaho Attila művésztanár: Egzotikus pentaton skálák használata a modern jazz improvizációban

Dr. Dombi Józsefné Dr. Kemény Erzsébet CSc főiskolai tanár: Kihívások a Himnusz különböző művészeti ágakban való megjelenése során

Prof. Dr. Maczelka Noémi DLA egyetemi tanár: Kihívások és válaszok a 150 éve született Szergej Rachmaninov életében és művészetében

Dr. Pintér Tünde PhD adjunktus: A zeneoktatás kihívásai ének-zenetanárok szemszögéből

Szabady Józsefné dr. Békési Megdolna CSc főiskolai tanár: Kihívások és válaszok a magánének oktatásban

Dr. Varjasi Gyula PhD adjunktus: 100 éve született Sinkó György operaénekes

szervezi: SZAB Művészeti Szb.

kapcsolattartó: Dr. Maczelka Noémi, a Szb. titkára - e-mail: maczelka@jgypk.u-szeged.hu