Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Jogi és oktatási válaszkeresések a globális kihívásokra

10.00 óra - SZAB székház - 103-104 előadóterem + Zoom

A konferencia elnöke:
Prof. Dr. Antal Tamás
Dr. Hekáné Dr. Szondi Ildikó

10.00-10.10
Megnyitó
Prof. Dr. Antal Tamás, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság titkára

10.10-10.25
A kormányzati eszközök egyike a gazdasági válsággal szemben a két világháború közötti Magyarországon – a fizetésképtelenségi jog reformja
(One of the Government’s Tools against the Economic Crisis in Hungary in the Interwar Period– The Reform of Insolvency Law)
Máté Pétervári adjunktus (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék)
(senior lecturer, Department of the Hungarian Legal History, University of Szeged)

10.25-10.40
Jog és pszichológia
Dr. Jankó-Badó Andrea, adjunktus (Károli Gáspár Református Egyetem ÁJTK Közjogi Intézet Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék)

10.40-10.55
„Hitéleti képzések struktúrája a felsőoktatásban.”
Dr. Thorday Attila főiskolai tanár (Gál Ferenc Egyetem)

10.55-11.10
Politicke koncepcije Ive Pilara u osvit stvaranja prve zajedničke države južnoslavenskih naroda
Ivo Pilar politikai elképzelései a délszláv népek első közös államának létrejötte előestéjén
Prof. dr. sc. Ivona Šego-Marić (Bosznia Hercegovina - Mostari Egyetem Jogi Kar)

11.10-11.25
A globalizáció és annak jogelméletekre gyakorolt hatásai
Nagy Zsolt egyetemi docens (SZTE ÁJTK )

11.25-11.40
A jogi pálya választásának motívumai. A horvátországi és magyarországi empirikus vizsgálatok eredményei
Dr. Hekáné Dr. Szondi Ildikó egyetemi docens

11.40-11.55
Tényleg az internet lenne az új feudalizmus? A cenzúra és a tartalomellenőrzés fogalmai a középkortól napjainkig
Dr. Gosztonyi Gergely egyetemi docens (ELTE ÁJTK)

Szünet

14.00-14.15
The Institute of Vulnerability: A New Challenge for Criminal Legal Theory and Practice
Dalida Rittossa Associate Professor (University of Rijeka, Faculty of Law)

14.15-14.30
A népek önrendelkezési és elszakadási jog megvalósításának kérdése a XXI. században
Dr. Heka László egyetemi docens (SZTE ÁJTK)

14.30-14.45
A tudományfejlesztési stratégiák Bosznia-Hercegovinában
Prof. dr. Dževad Drino (Zenica-i Egyetem Jogi Kar Állam-és Jogtörténeti Tanszék, Bosznia-Hercegovina)

14.45-15.00
Epidemije zaraznih bolesti u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima
Epidemics of infectious diseases in medieval Dalmatian towns
Prof. dr. sc. Vilma Pezelj (Chair of Legal History, Faculty of Law, University of Split, Croatia)

15:00-15.15
A katolikus egyház szerepe az oktatás terén a Délvidéken 1918-tól napjainkig
Dr. Orcsik Károly plébános (Szabadkai Püspökség Teológiai-Katekétikai Intézet Ókori egyháztörténelem és az ökumenikus teológia tanára, illetve a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Egyetem meghívott előadója) 

15.15-15.30
Egyház, papság és szerzetesek az 1288-as Vinodoli Törvénykönyvben
Prof. dr. Željko Bartulović (Fiumei Egyetem Jogi Kar

15.30-15.45
Lessons from Roman Law: Ancient Ideas for Modern Challenges
Assist. Prof. Ines Matić Matešković (University of Rijeka, Faculty of Law)

Zárszó
Dr. Hekáné Dr. Szondi Ildikó, a SZAB Szociológiai Munkabizottság elnöke

 

A rendezvény online elérhetősége:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89429119931?pwd=IVdZg9GB6seggSUEwznbHOA4z8SOYv.1
Meeting ID: 894 2911 9931
Passcode: 399079

szervezi: SZAB Jogtudományi Szb., SZAB Neveléstudományi és Pszichológiai Szb. Szociális képességek Mb.

kapcsolattartó: Dr. Baloghné Baricz Valéria - e-mail: bvm8@t-online.hu