Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Tudomány: út a világ megismeréséhez - Az MTA SZAB Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság Szociális képességek Munkabizottság nemzetközi konferenciája

14.00 óra - SZAB székház - 103-104 díszterem + online

Üléselnök: Hekáné Szondi Ildikó, a Munkabizottság elnöke

14.00-14.10
Megnyitó

14.10-14.25
Goran Livazović (Department for Pedagogy Faculty of Humanities and Social Sciences, University in Osijek, Croatia)
The impact of modern media on adolescent risk behaviour – the media as and educational and socialization factor
A modern média hatása a serdülők kockázati magatartására - a média mint oktatási és szocializációs tényező

14.25-14.40
Vilma Pezelj (Chair of Legal History, Faculty of Law, University of Split)
Neka pitanja nasljednog prava u dalmatinskim statutima -  prožimanje i utjecaj pravnih kultura kao bitna odrednica pravnog položaja žene
A dalmáciai statutumok öröklési jogának egyes kérdéseiről – a jogi kultúrák befolyása a nők jogállására

14.40-14.55
Gergely Gosztonyi (ELTE ÁJTK)
Axe or surgical knife? The new tools of online political censorship
A fejsze vagy a sebészeti kés? Az online politikai cenzúra új eszközei

14.55-15.10
Igor Vuletic (University in Osijek, Croatia)
Kaznenopravna znanost pred izazovima umjetne inteligencije: pogled u buducnost
Büntetőjog tudomány a mesterséges intelligencia kihívásai előtt: pillantás a jövőbe

15.10-15.25
István Harkai (SZTE ÁJTK)
Legal Geography - A new approach to territorial copyright and the borderless internet
Jogi földrajz - A területi szerzői jog és a határok nélküli internet új megközelítése

15.25-15.40
Dževad Drino (Zenicai Egyetem Jogi Kar, Bosznia-Hercegovina Állam- és Jogtörténeti Tanszék)
Utjecaj ugarske na razvitak prava sednjovjekovne bosne
Magyarország hatása a középkori boszniai jog fejlődésére

15.40-15.55
Máté Pétervári (SZTE ÁJTK)
Disputed Points of the New Insolvency Procedure in the Royal Regional Court of Appeal of Szeged After Its Introduction
Az új fizetésképtelenségi eljárás vitatott pontjai a Szegedi Királyi Ítélőtáblán annak bevezetése után

15.55-16.10
Ivana Tucak  (University in Osijek, Croatia)
Rethinking the Free Law Movement
A szabadtörvényi mozgalom újragondolása

16.10-16.25
Željko Bartulović (Fiumei Egyetem Jogi Kar)
Slavonian Saor (Assembly) 1273
Some State and Legal Issues

16.25-16.40
Ivona Šego Marić (University of Mostar Bosnia and Hercegovina)
Bosznia-Hercegovina jogrendszere az osztrák-magyar közigazgatás idején 1878-1918.

16.40-16.55
László Heka
 (SZTE ÁJTK)
The impact of the croatian agricultural movement in Drávaszög on the treaty of trianon and its annexation
A drávaszögi horvát mezőgazdasági mozgalom hatása a trianoni békeszerződésre és annak annektálására

16.55-17.15
Vita

17.15
Zárszó 

 

A rendezvény online is követhető:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86370132371?pwd=MTB2eGc5cHR2MWFwZTUwaE9IcXVudz09
Meeting ID: 
863 7013 2371
Passcode: 762345


szervezi: SZAB Neveléstudományi és Pszichológiai Szb. Szociológia Mb.

kapcsolattartó: Baloghné Baricz Valéria, a Mb. titkára - e-mail: bvm8@t-online.hu