Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Covid-19 hatása az ápolásra

12.00 óra (online)

A Covid-19 hatása az ápolásra című szekcióülés

helyszín: online

szervezi: SZAB Orvostudományi Szakbizottság Ápolástudományi Munkabizottság

kapcsolattartó: Dr. Papp László, a Munkabizottság elnöke – e-mail: papp.laszlo@med.u-szeged.hu

A rendezvény online elérhetősége:

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAwYzc5NTQtNzkzOC00YjY2LWJkMTUtZDFhOGRmNWJkMWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c19fa3e5-2e26-4e2b-a7b4-ff74b7c71a84%22%2c%22Oid%22%3a%2223f4348d-aa02-4d1d-b938-7a8cceae35a6%22%7d