Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Nők helyzete a különböző jogrendszerekben

online konferencia
14.00 óra

Program

Üléselnök: Hekáné dr. Szondi Ildikó, a Szociális Képességek Munkabizottság elnöke

14.00–14.30: A házasságban élő nők jogai és kötelezettségei az iszlámban
Baranyi Emese Zsuzsanna PhD-hallgató (SZTE ÁJTK)

14.30–15.00: A nők gazdasági önállóságának jogi keretei a Horvát-Szlavón Királyságban
Mirela Kresic (Zágrábi Tudományegyetem Jogi Kar)

15.00–15.30: Az oktatás implicit szempontjai: a rejtett tanterv fontosságának felfedezése
Goran Livazovic (Eszéki Egyetem)

15.30–16.00: Nők és női különjogok a Szegedi Királyi Ítélőtábla csődjogi ítélkezési gyakorlatából
Pétervári Máté (SZTE ÁJTK)

16.00–16.30: Első diplomás magyar mérnök nő és a szellemi alkotásokhoz való kapcsolata
Harkai István

16.30–17.00: A nők státusa a középkori horvát jogban – néhány példával illusztrálva
Zeljko Bartulovic (Rijekai Jogtudományi Egyetem)

17.00–17.30: Virdzsina (Virgine) – Burrnesha, Tobolija: Férfivá vált nők
Heka László (SZTE ÁJTK)

Ugrás az Youtube-ra