Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A gyógyszerészet perspektívái a jelen kihívásai tükrében

előadóülés
14.00 óra

Program

14.00-14.30 Herczeg Pál (DE GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék): Antibiotikumok és nukleozidok szintetikus átalakításai

14.30-15.00 Révész Piroska (SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, az MGYT tudományos alelnöke): „A jövő kötelez” – trendek és kihívások a gyógyszerfejlesztés és képzés területén a  XVI. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus tükrében

15.00-15.30 Gajdács Márió, Burián Katalin, Benkő Ria, Paulik Edit, Szabó Andrea (SZTE): Gyógyszerészek fertőző betegségekkel és antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos ismeret- és attitűdvizsgálata: tanulságok a jövő gyógyszerészképzéséhez

15.30-16.00 Tóth Barbara (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet): Gyógynövény-készítmények klinikai vizsgálata – a tervezéstől a metaanalízisig

 

Az online részvételhez szükséges link, amely a rendezvény napján 13.45 órától elérhető:

Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a80b184aec3b44311891fb125a92a609f%40thread.tacv2/1605133554237?context=%7b%22Tid%22%3a%22b46e0a31-7f6f-4e13-bc63-dd805d38702c%22%2c%22Oid%22%3a%22a7aafa22-e4bf-489c-a648-b9e388a135c9%22%7d>