Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

MTA Szteroid- és Terpenoidkémiai Munkabizottság és SZAB Szerves és Gyógyszerkémiai Munkabizottság közös tudományos ülés

Tudományos ülés 09.00 | 110 előadóterem

MTA Szteroid- és Terpenoidkémiai Munkabizottság és SZAB Szerves és Gyógyszerkémiai Munkabizottság közös tudományos ülés

Schneider Gyula – Megnyitó

Takácsné Novák Krisztina – Tisztújító szavazás a Munkabizottság szavazati jogú tagjainak részvételével

Ledneczki István, Gábor Eszter, Tapolcsányi Pál, Mahó Sándor – Szteránvázas H3 receptor antagonisták kutatása

Mahó Sándor, Sörös Béla, Lovas Róbert, Horváth János, Horváth Anita, Horváth Gyula, Varga Frigyes, Béni Zoltán – Norgesztomet hatóanyag szintézise

Szánti-Pintér Eszter, Maksó Lilla, Skodáné Földesi Rita – Szteroidok aza-Michael addíciójának vizsgálata ionfolyadékokban

Tóth Gábor – Szegedi kalandjaim a szteroidok világában,

Gonda Tímea – ( R )-(+)-Pulegonból származtatható monoterpénvázas aminoidok és 1,3-heterociklusok sztereoszelektív előállítása és alkalmazása

Frank Éva – Öttagú heterociklusokkal módosított nemi hormon származékok előállítási lehetőségei

Kovács Dóra – Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise

Mótyán Gergő – Androsztánvázhoz kondenzált pirazolin és izoxalizolin származékok szintézise

Huber Judit – Nitronéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata

Herman Binaka Edina, Szécsi Mihály, Kiss Anita, Mernyák Erzsébet, Schenider Gyula - 17β-HSD-1 in vitro aktivitásának gátlása 15-O-alkil karbonsav származékokkal

szervezi: SZAB Szerves és Gyógyszerkémiai Munkabizottság

kapcsolattartó: Prof. Dr. Schenider Gyula – tel.: 62/544-276