Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Közéleti Kávéház - Kommunikáció, cselekvés, stílus és irodalom

Tudományos előadás 15:00 óra | 110. előadóterem

Közéleti Kávéház

Kommunikáció, cselekvés, stílus és irodalom

Előadó: Dr. Bogoly József Ágoston C.Sc. kultúraoktató és irodalomtörténész

A kommunikáció társadalmi oldalával, a nyelvi cselekvések értelmezésével, a kommunikációs rendszerek egymást kiegészítő működésével a mindennapokban találkozunk. Bogoly József Ágoston előadásában a kommunikáció emberi szabályrendszerét és a virtuális látványképzés lehetőségeit mutatja be. A beszélt és az írott elektronikus érintkezés során az audiovizuális látványtérben érvényes stílusalkotás kérdései új megközelítést nyernek. A kommunikációteremtés összefüggései a csoport- és tömegkultúra viszonylatában tárulnak fel, miközben a tömegkommunikáció hatása érvényesül. A szóbeli kommunikációban a stílus fokozatos születését figyelhetjük meg. Szó, hang, kép, gesztus és szöveg a beszédhelyzetből eredő harmonikus stílus megalkotásában vesz részt. Az irodalmi kommunikáció értelmezése a metaforikus értelemadás és megértés befogadói folyamatában történik. A kommunikációs üzenet vizsgálatát, a kultúra értéktartalom-elemzését kiemelő előadásban a személyközi kommunikációs egyensúly problematikája a stíluskommunikáció szempontjai szerint kerül középpontba. A metanyelvi párbeszéd konstruktív lehetősége, a töredékességből fakadó kiegészítő értelemadás kölcsönös gesztusnyelvet használó harmonizációs stílusa a testmozdulatok jelrendszerében kap értelmezői megvilágítást.

szervezi: Közéleti Kávéház

kapcsolattartó: Hekáné Dr. Szondi Ildikó – e-mail: szondi@juris.u-szeged.hu