Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A humanisztikus eszmények és a 20. századi pedagógia irodalom- és művelődéstörténet, pedagógia- és filozófiatörténet

Előadás 18:00 | 110. előadóterem

Közéleti Kávéház

A humanisztikus eszmények és a 20. századi pedagógia irodalom- és művelődéstörténet, pedagógia- és filozófiatörténet

Előadó: Dr. Bogoly József Ágoston C.Sc.

„A XX. századi társadalomtudományok, a pedagógiatörténet, az irodalom- és művelődéstörténet, valamint a filozófiatörténet területén feltárható humanisztikus értékideáloknak, művelődé – nevelési - bölcseleti eszméknek milyen közvetett vagy közvetlen szerepe van a jelenalkotó, mai kultúránkban? A kultúraszociológia és kultúratudomány értékeszményei közül érdemes áttekintetni a humanisztikus értékszerkezetű jelenségeket, a XX. században érvényesült interdiszciplináris hatókörű nézőpontból. Az előadás során a praxisorientált művelődési értékek és a pedagógiai művelődéseszmények történetiségük kontextusában kerülnek bemutatásra.”

szervezi: Közéleti Kávéház

kapcsolattartó: Hekáné Dr. Szondi Ildikó – e-mail: szondi@juris.u-szeged.hu