Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Erős tér plazmonika (elektron pár képződés, Meissner effektus és magneto-optikai anomália szobahőmérsékleten, aranyban)

Előadás 14:00 óra | 110. előadóterem

Kroó Norbert, akadémikus (MTA Wigner FK. SZFI) előadása Erős tér plazmonika (elektron pár képződés, Meissner effektus és magneto-optikai anomália szobahőmérsékleten, aranyban) címmel

Intenzív, femtoszekundumos lézerimpulzusok egy 80GW/cm^2 körüli, mintegy 40GW/cm^2-es tartományban olyan anomáliákat okoznak, amelyek elektron pár képződésre, Meissner effektusra és anomális Faraday-forgatásra utalnak A méréseket egy felületi plazmon közeli tér pásztázó alagútmikroszkóppal végeztük 50nm-es arany filmeken. Vizsgáltuk továbbá az ugyanazokból a filmekből multiplazmon közvetítéssel kilépő elektronok spektrumát repülési idő mérő analizátor segítségével. Az eredmények értelmezését analóg jelenségekhez kapcsolódó modellszámítások és más alacsonyabb hőmérsékletű szupravezetők eredményeivel való összehasonlítás útján végeztük. Konklúzióként végső állításunk, hogy a megfigyelt jelenségek felületi plazmonok által indukált szobahőmérsékletű szupravezetés fellépésére utalnak.

szervezi: SZTE Fizikus Tanszékcsoport, SZAB Fizikai, Informatikai és Matematikai Munkabizottság

kapcsolattartó: Péter Viktória  - e-mail: bviki@titan.physx.u-szeged.hu