Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

 

A tudomány eredményeit ünnepelték az MTA TABT székházaiban

A Területi Akadémiai Bizottságok a „Határtalan tudomány” központi mottó jegyében, nagy érdeklődés mellett, színes programokkal kísérve tartották meg ünnepi rendezvényeiket idén novemberben. Sok kiváló tudós és kutató adott elő az MTÜ rendezvényein, munkájukat több esetben díjazták a bizottságok vezetői. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Tájékoztató az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak

2018. május 24.-én Debrecenben tartott találkozójáról

 

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak vezetői 2018. május 24-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában találkoztak, hogy a hagyományoknak megfelelően összegezzék a tavalyi évben végzett munkájuk tapasztalatait és megvitassák az idei esztendő feladatait.

A tanácskozást Gergely Pál, a DAB elnöke nyitotta meg, és Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a résztvevőket. A területi bizottságok elnökei, titkárságvezetői, a határon túli szervezetek vezető tisztségviselői is megtisztelték személyes jelenlétükkel a rendezvényt. 

Kőnig Marianna, a TAB Titkárságának igazgatója ismertette az aktuális feladatokat, az egyes területeken zajló felújítási munkálatokat, a megvalósult projekteket, majd a területi bizottságok elnökei szólaltak fel, hangsúlyozva a bizottságok tudománynépszerűsítő szerepét és a fiatalok tudományos életbe történő bevonásának, megszólításának fontosságát.

Morvai Tünde, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket az MTK EB és a Domus Program újdonságairól, majd a határon túli szervezetek képviselői adtak számot ez elmúlt év eseményeiről, folyamatban lévő feladatokról és jövőbeni terveikről.

Az eredményes tanácskozást a Debreceni Református Nagytemplom megtekintése zárta.

 

 

 

                                                                                

 


Beszámoló a Területi Akadémiai Bizottságok MTÜ 2017 ünnepi üléseiről

A Területi Akadémiai Bizottságok nagy érdeklődés mellett megtartották ünnepi rendezvényüket a tudományünnepi régiós rendezvénysorozat nyitó eseményeként. A sikeres programok keretében díjak átadására is sor került. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai BizottságLovász László, az MTA elnöke részvétele mellett került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, mely programnak ez évben a Veszprémi Akadémiai Bizottság adott otthont.

Munkaértekezlet formájában találkoztak az MTA területi bizottságainak vezetői 2017. május 25-én a VEAB székházában. Az értekezleten a hazai területi bizottságok elnökei mellette Lovász László, az MTA elnöke is jelen volt. Lovász László elnök úr köszöntőjében hangsúlyozta az Akadémia – mint ahogy az előző időszakokban is – a következő akadémiai ciklusban is számít a területi bizottságok társadalmi kapcsolatok, a tudomány közvetítése terén betöltött fontos munkájára.  Kőnig Marianna a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgató asszonya összegzést adott a TABT pénzügyi tevékenységéről, majd a résztvevők a területi bizottságok beszámolóján keresztül értékelték a bizottságok éves tevékenységét, eredményeit. Megvitatták a feladatvégzéshez kapcsolódó nehézségeket, lehetőségeket.

Az évente megrendezésre kerülő találkozó lehetőséget ad a határon túli magyarság, a határon túli akadémiai szervezetek tevékenységének ismertetésére is, így az értekezlet keretében Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke adott rövid betekintést a határon túli magyar tudományosság aktuális helyzetképéről. Csatáry György a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Dusza János a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint Lendák Imre a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács részéről adott ismertetést az elmúlt év eredményeiről.