Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A PAB ünnepi ülése a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A PAB ünnepi ülése a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

 

A Pécsi Akadémiai Bizottság a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 – „Határtalan tudomány” mottójú központi rendezvényén több, a régióban dolgozó oktató, kutató vehetett át rangos elismerést.

 

A Pécsi Akadémiai Bizottság rendezvényeként az MTÜ idei évi ünnepi ülésére 2018. november 7-én került sor a PAB székházában. A résztvevőket Lénárd László, a PAB elnöke köszöntötte, s megnyitó beszédében a tudomány, a tudományos tevékenység meghatározó szerepét az etika, az ehhez kapcsolódó művészet látóköré keresztül elemezte különbséget téve a megismételhetetlen és a megismételhető szemlélet között. Elnök úr az innováció szükségességéről is kifejtette gondolatait a művészeti vonaltól az indusztrializációig bezárólag az alapkutatás és az alkalmazott kutatás során megszülető eredmények tükrében.

Lénárd László elnök úr hangsúlyozta, a PAB az idei esztendőben az MTÜ programsorában két kiemelt rendezvényt is szervez, melyekre határon túli magyar kollégák bevonásával készül. A Semmelweis Emléknap a Semmelweis emlékév országos záróeseménye is egyben, mint ahogy a Mátyás király és az egyház c. konferencia is az országos emlékév záró eseménye lesz.

 

A köszöntő után a tudományos teljesítmény és a PAB életében való aktivitás elismeréseként díjátadásokra került sor. A Pécsi Akadémiai Bizottság elnökségének döntése alapján a PAB legmagasabb díját, a PAB Ezüst plakettet Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatóprofesszora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára, Doktori Program vezetője vehette át. Kutatói pályáját Bihari Ottó akadémikus irányításával kezdte. Meghatározó szerepet vállalt az MTA Regionális Kutatások Központja létrehozásában, felépítésében Enyedi György akadémikus vezetése mellett. Tudományos kutatásaiban mindig meghatározó volt a közigazgatás területi szemléletének innovatív megközelítése. Sok akadémiai cikluson keresztül lendületesen vezette a PAB Politológiai Munkabizottságát.

Akadémiai szerepvállalása, kiváló kutató és oktató munkája mellett több évtizede lelkiismeretes tudományos közéleti munkát végez, számos hazai és nemzetközi szervezet tagja.  

 

Tudományszervezési Díjat vehetett át Deli József, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományai Kar Farmakognóziai Intézetének igazgatója. Fő kutatási területe a karotinoidok izolálása és azok kémiai átalakításai.  Tudományos munkája mellett 9 éven át látta el a PAB Kémiai Tudományok Szakbizottság elnöki tisztét, jelenleg is a szakbizottság tagja, illetve a Szerves- és Gyógyszerkémiai Munkabizottság elnöke. Professzor úr 10 éve vezeti az Akadémia Szerves és Biomolekuláris Bizottsága Bioorganikus Kémiai Munkabizottságát. Tudományos közéleti tevékenységét számos szervezői és szerkesztői tevékenységével is gazdagította.

 

A PAB fiatal kutatóknak járó tudományos díját az idén két kutató kapta:

Csonka Arnold, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, a PAB Agrárökonómiai Munkabizottság tagja, aki aktív szerepet vállal az egyetem kutatási és egyéb projektjeiben, illetve már fiatal oktatóként is kiemelkedő munkát végez az oktatásszervezési és tehetséggondozási területen. Fő kutatási területe az agrárgazdaságtan. Tagja az Agrárközgazdászok Európai Szövetségének, illetve a Magyar Közgazdasági Társaságnak.

Farkas Judit, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense, a PAB Etnológiai Munkabizottság, valamint a Nyelvtudományi Munkabizottság tagja. PhD-fokozat (2010) és a habilitáció (2017) megszerzése óta továbbra is kiváló kutatói teljesítményt nyújt.  Közismerten lelkes és vonzó oktatói tevékenysége közepette különös figyelmet szentel a tehetséggondozásnak, aktívan és hatékonyan segíti az érdeklődő fiatalokat. Számos díjat nyert az elmúlt években. 2018 szeptemberében elnyert egy fiatal kutatói NKFIH-pályázatot vezető kutatóként. Kiemelkedő a 2017-es és 2018-as évben jelentős számban, rangos helyeken megjelent publikációinak sora.

 

Idén másodszor adományozott a PAB Határon Túli Tudományért Díjat, amelyet a régiójához tartozó, határon túli területen élő, és sikeres tudományos, kutatói és közéleti tevékenységet folytató magyar kutatók kaphatnak meg. Ennek elismeréseként a díjat idén Kovács Attila, a Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottságának tagja, az Etnikai Kutatóintézet lendvai fiókjának vezetője, a Muraszombati Múzeum külső munkatársa kapta. Elsősorban a muravidéki magyarok történelmével, a szlovén-magyar kapcsolatok történelmet átívelő alakulásával foglalkozik. Rendkívül agilis kutató, a szlovén kollégái körében is tiszteletnek örvendő egyéniség, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja.

 

Zsolnay Tudományos Díjban részesült térségfejlesztési tevékenységének elismeréséül Molnár Péter, emeritus professor úr, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetének oktatója, az MTA kémiai tudományok doktora, a PAB Gyógyszerészeti Munkabizottságának volt elnöke. Professzor úr mind oktatóként, mind kutatóként kiemelkedő munkásságot végzett az elmúlt több, mint 40 év alatt. Számos tudományos pályázatban résztvevőként, illetve témavezetőként szerepelt, aktív tudományos közéleti tevékenységet folytatott. Kiemelkedő pályáját számtalan rangos hazai és külföldi díjjal ismerték el.

 

Rendhagyó módon az idei évben a Pannon Tudományos Nap 2018 konferencia alkalmával odaítélt A PAB régió legjobb PhD munkájáért járó díjat most, az ünnepi ülés keretében adták át az egyik díjazottnak, aki gyermekáldás miatt októberben nem tudott személyesen jelen lenni a nagykanizsai programon. A Bizottság döntése alapján a díjat Werling Dóra, a Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézetének PhD-hallgatója vehette át a „Neuropeptidek retinoprotektív hatásának vizsgálata” című doktori munkájáért.

 

A Pécsi Akadémiai Bizottságnál szép hagyománnyá vált, hogy a PAB elnöki tisztségét korábban betöltőkről elnöki portré készül az utókor számára. Font Márta alelnök asszony örömmel tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy elkészült a portrésorozat következő reliefje, Kosztolányi György akadémikus úr portréja. Lénárd László elnök úr pár mondatban kifejezte köszönetét Kosztolányi György akadémikus úr munkájáért és méltatta sikereit. Ezután a portré leleplezésére került sor elnök úr, akadémikus úr és Fábos György művész úr, továbbá az ünnepi ülésen résztvevők jelenlétében.

 

Az ünnepi ülés fő eseményeként Szörényi László, az MTA doktora „A magyarországi neolatin költészet kutatásának fő problémái, a humanizmus korától a 20. századig" címmel tartott irodalomtudományi témakörben magas színvonalú előadást.

Professzor úr előadásában a klasszika filológia meghatározó szerepeére világított rá. A magyarországi latin és görög nyelvhasználat költészetre vetített hatásait elemezte Janus Pannonius munkásságán keresztül, bemutatva a korra jellemző hatásokat is. A hallgatóság izgalma betekintést kaphatott a neolatin költészet kutatási eredményeibe.

 

Az esemény a PAB székházának fogadóteraszán jó hangulatú beszélgetéssel zárult.