Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság feladatát az Akadémia Alapszabálya határozza meg.

Szemelvény az alapszabályból: 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény¹,
a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya
és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

Az Akadémia területi testületei
¹ Kihirdetve: 1994. IV. 26-án.
² Kihirdetve: 2009. IV. 3-án.
³ A 6/2009. (V.5.) sz. határozattal elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia 179. rendes közgyűlése, hatályos
2009. október 3-tól.
43
16. § (1) Az Akadémia területi bizottságokat tart fenn, amelyek az Alapszabályban
foglaltaknak megfelelően szervezik a köztestület regionális működését.
(2) Az Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos közélet támogatására
területi bizottságokat létesíthet a környező országokban is, és ezeket fenntartja. A
határon túli területi bizottságok a saját államuk jogszabályainak megfelelően
tevékenykednek.
Asz. 45. §
(1) A területi bizottságok az Akadémia földrajzi területek szerint szervezett egységei.
Bizottsági terület megosztásáról és területek összevonásáról a Közgyűlés szótöbbséggel dönt.
(2) Az Akadémia területi bizottságai:
a) az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB; működési területe: Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
b) az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB; működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megye)
c) az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB; működési területe: Baranya, Somogy, Tolna,
Zala megye)
d) az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB; működési területe: Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád megye)
e) az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB; működési területe: Fejér, Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye).
Ü. 31. §
(1) Az Akadémia támogatja azokat a megyei önkormányzati és regionális kezdeményezéseket,
amelyek anyagi áldozatvállalásukkal külön tudományos testület működését tartják
szükségesnek, mindenekelőtt a megye területén felmerülő, tudományos munkát igénylő
kérdések megoldására. E megyei testületek az adott területi bizottságok önálló, társult
egységei.
(2) Megyei és városi szervezetek:
a) az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete (központja: Szolnok)
b) az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete (központja: Nyíregyháza)
c) az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete (központja: Szombathely)
d) az MTA Soproni Tudós Társasága (központja: Sopron).
(3) Az Akadémia nevét hordozó megyei tudományos testület megalakulását – az érintett
területi bizottság vezetésének és a megyei önkormányzat képviselőinek egyeztetett álláspontja
alapján – az Akadémia elnöke hagyja jóvá.
Asz. 45. §
(3) A területi bizottságok illetékességi területükön
a) figyelemmel kísérik és segítik az ott folyó tudományos tevékenységet,
b) számon tartják a tudományos kutatóhelyeket, egyetemi és más tudományos műhelyeket,
továbbá az azokon kívül működő kutatókat,
c) támogatják a tudományos kutatókat, a kutatók külföldi kiküldetését, a tudományos
¹ Kihirdetve: 1994. IV. 26-án.
² Kihirdetve: 2009. IV. 3-án.
³ A 6/2009. (V.5.) sz. határozattal elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia 179. rendes közgyűlése, hatályos
2009. október 3-tól.
44
utánpótlás nevelését, pályázatokat írnak ki, és díjjal jutalmazzák a legjobb pályamunkák
szerzőit,
d) tudományos munkákat jelentetnek meg,
e) szak- és munkabizottságokat hoznak létre, melyek tudományos üléseket szerveznek,
f) bizottságaik révén kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a tudományos osztályokkal és
azok tudományos bizottságaival,
g) lehetőséget teremtenek arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék szakmai véleményüket
helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben, részt vegyenek az akadémiai
döntések, vélemények kialakításában, érvényesítésében,
h) javaslatot tesznek a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságnak a tudományterületileg illetékes
tudományos osztály kiadási tervének keretében,
i) nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki más országok, különösen a régióval szomszédos
körzetek kutatóival.
Ü. 31. §
(4) A területi bizottságok
a) a tudósok és a tudomány iránt érdeklődő emberek személyes kapcsolatainak megteremtése,
elmélyítése érdekében klubot működtetnek tudományos, kulturális és közéleti kérdések
kötetlen megvitatására,
b) a feladataik ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványok létrehozását
kezdeményezhetik és támogathatják,
c) tevékenységükbe bevonják a régiójuk szerinti külső köztestületi tagokat.
Asz. 45. §
(4) A területi bizottságok tagjai a területen dolgozó hazai akadémikusok, a nem akadémikus
közgyűlési képviselők és azok a nem akadémikus köztestületi tagok, akiket az ott dolgozó
nem akadémikus köztestületi tagok a bizottság szervezeti szabályzatának megfelelően taggá
választanak. A bizottságok tudományos tevékenységet folytató, de tudományos fokozattal
nem rendelkező szakembereket is jogosultak munkájukba bevonni.