Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság átadta 2017. évi tudományos díjait az MTÜ országos megnyitó ünnepsége keretében

A Pécsi Akadémiai Bizottság átadta 2017. évi tudományos díjait


A Pécsi Akadémiai Bizottság az idei évben is díjakkal tüntette ki a régió tudományos munkájában kiemelkedőt alkotó tagjait. A díjak átadására november 3-án került sor, a Magyar Tudomány Ünnepe országos megnyitó ünnepségének keretében, mely programnak a megalapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem adott otthont.

Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese köszöntőjét Török Ádám, az MTA főtitkárának üdvözlő szavai követték. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, valamint Páva Zsolt, Pécs város polgármestere is átadta gondolatait az ünneplő közönségnek.

A köszöntőkről és az alábbi díjakról bővebben itt olvashat.

A köszöntéseket követően az Akadémia díjainak átadására került sor, majd a Pécsi Akadémiai Bizottság díjainak kiosztása következett:

A PAB legmagasabb díját, a PAB Ezüst Plakettjét Vörös József, az MTA levelező tagja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára kapta a nemzetközi szinten kiemelkedő kutatói munkásságáért.

A PAB Tudományszervezési Díjat idén két személy vehette át. Gerner Zsuzsanna, a PAB Kisebbségkutató Munkabizottságának elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Germanisztikai Intézet vezetője, a Német Szövetségi Köztársaság tiszteletbeli konzulja, illetve Kovács Katalin a PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottság vezetője, akik aktív szerepvállalásukkal és a régió szakmai környezetében kiemelkedő szervezői tevékenységükkel érdemelték ki az elismerést.

A PAB Tudományos Díjban négy fiatal kutató részesült. Bugyi Beáta, a PAB Spektroszkópiai Munkabizottságának titkára és Fazekas Ferenc, a PAB Hadtörténeti Munkabizottság, valamint a Régészeti Munkabizottság tagja. Ugyanezt a díjat vehette át továbbá Szabó- Fodor Judit, aki új kutatási témát indított el a Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport főmunkatársaként, illetve Vörös Zoltán, a PAB Politikatudományi Munkabizottságának tagja a migrációt vizsgáló kutatói munkájáért.

A Pécsi Akadémiai Bizottság ez évben adta ki először a PAB Határon Túli Tudományért Díjat, amelyet a PAB annak adományoz, aki a régiójához tartozó, határon túli területen él, és sikeres tudományos, kutatói és közéleti tevékenységet folytató magyar kutatók közé tartozik. Ennek elismeréseként a díjat Horváth László az MTA Köztestületének határon túli tagja, a PAB korábbi képviselője kapta elévülhetetlen érdemeiért, mellyel elősegítette a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolat erősítését.  

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és a PAB között létrejött megállapodás értelmében a Zsolnay Gyár egy díjat alapított, melyet évente egy fő kap a Magyar Tudomány Ünnepén. A díjat a PAB régiójában dolgozó kutató kaphatja, aki tudományos, szervezési munkáival a térség fejlesztésének elősegítésében kiemelkedő eredményt ért el. A díj 20. alkalommal került átadásra, melyet Visegrády Antal a PAB Jogdogmatikai Munkabizottságának elnöke, Európa szerte elismert jogfilozófus kapott.

Az MTÜ nyitó ünnepi előadását Kovács L. Gábor, akadémikus úr tartotta ”Az orvosi diagnosztika új lehetőségei életünk első óráiban: ahol az innováció találkozik az etikával” címmel, közérthetően bemutatva izgalmas előadásában a mesterséges megtermékenyítés legújabb diagnosztikai lehetőségeit.