Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A térségi térbeli stratégiai tervezés jelene és lehetőségei, valós és kívánatos eszközrendszere a település és térség egymásra utaltságának tükrében, Baranya megyei tapasztalatok alapján