Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság megtartotta éves rendes közgyűlését

A Pécsi Akadémiai Bizottság megtartotta éves rendes közgyűlését

Az Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága 2021. február 25-én tartotta éves rendes közgyűlését virtuális térben.

A Magyar Tudományos Akadémia részéről Freund Tamás az Akadémia elnöke a vírushelyzet okán videó üzenetben köszöntötte a területi bizottságokat. Elnök úr kiemelte a tudományos közeg oldaláról a társadalom valamennyi rétegéhez való közelkerülésben a területi bizottságok szerepe a továbbiakban is igen jelentős, mint ahogy az Akadémia tavaly meghirdetett Alumni Programjába való bekapcsolódás is komoly feladatokat adhat a vidéki bizottságok számára. A program a fiatalokat, középiskolásokat szólítja meg a tudományos gondolkodás értékének átadása, közvetítése céljából. Elnök úr hangsúlyozta, hogy az elmúlt esztendőben az Akadémia jelentős plusz forrást biztosított a területi bizottságok számára a működési és fejlesztési költségek finanszírozása okán. Ez a támogatási szándék a 2021-es esztendőre is meg van. Freund Tamás elnök megköszönte a területi bizottságok pandémiás időszakban  tett erőfeszítéseit az online kapcsolattartás, a virtuális konferenciák, programok alkalmazása terén. 

A következőkben Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, s majd megtette beszámolóját a Bizottság 2020-as évben végzett tevékenységéről. Elnök úr a beszámolójában kiemelte a PAB az előző esztendőben is az Akadémia alapszabályában rögzítettek szerint végezte feladatait, majd a szervezeti felépítéséről, a különböző statisztikákról adott rövid áttekintést. Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság régiójához tartozó hazai köztesületi tagok száma az erőfeszítések ellenére sem emelkedett számottevő mértékben. A határon túli köztestületi tagok számát illetően nem állt be változás 2020-as évben, de a PAB továbbra is azon törekvés mentén szervezi munkacsoportjait, hogy minél több határon túli köztestületi tagot integráljon bizottsági vérkeringésébe annak érdekében, hogy a határon túli kollégákkal, szakemberekkel, ott élő magyarsággal fennmaradjon, s tovább erősödjék az élő kapcsolat.

Lénárd László elnök úr az elmúlt év eseményei, történései sorából részletesebb ismertetéssel emelte ki a következő programokat: az év eleji közgyűlést, azt a márciusi ünnepi tudományos ülést, amely a Pécsi Akadémiai Bizottság alapító akadémikusa Prof. Dr. Tigyi József akadémikus úr emléke és munkássága előtt tisztelgett, az év közepén lezajlott tisztújító választói ülését, melynek keretében választotta meg többek között új elnökségét az MTA Pécsi Területi Bizottsága, így Lénárd László elnököt, Font Márta, Horn Péter, Katona Tamás alelnököket, valamint László Kristóf tudományos titkárt, a vírushelyzet miatt már online formában megvalósult Magyar Tudomány Ünnepe 2020 – „Jövőformáló tudomány” mottójú PAB központi ünnepi rendezvényt, a PAB Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottság online térben rendezett szakmai konferenciáját, ami az MTÜ keretében valósult meg nagy létszám mellett „A fától az erdőt, avagy erdeink ökoszisztéma szolgáltatásai” c. témakört érintően, s a november végi Pannon Tudományos Nap virtuális konferenciát, mely az ismert vírushelyzet miatt sajátos, rendhagyó módon került megrendezésre online formában PAB és Tudós Klubja szervezésében a hagyományoktól eltérően.

Elnök úr hangsúlyozta, hogy a részlettesen ismertetett központi események mellett mind a 11 Szakbizottság és a Munkabizottságok  jelentős tudományos kongresszusszervezői és publikációs aktivitást fejtettek ki. Ezek részletes felsorolását a bizottságok jelentései tartalmazzák.  Bár a rendkívüli vírushelyzet miatt a 2020-as év során a személyes találkozások lehetősége korlátozott volt, és emiatt több tervezett kongresszus is elmaradt, illetve a 2021-es évben kerül megrendezésre, sikerült átállni a hibrid, illetve teljes online megoldásra. Ennek technikai hátterét az MTA vezetőségének gyors és hatékony anyagi segítsége biztosította, amiért a PAB elnöksége köszönetét fejezi ki az Akadémia felelős vezetői felé. Ma már a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában minden köztestületi tag rendelkezésére áll az a technikai felszerelés és software, aminek segítségével a Magyarországon és a világ bármely részén folyó tudományos kongresszus eseményeibe online bekapcsolódhat.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el Lénárd László elnök úr 2020. évi beszámolóját.

A közgyűlés minden esztendőben tudományos előadással zárul. A program szerint ezen közgyűlésen Varga Attila akadémikus úr, az MTA levelező tagja tartotta a tudományos előadást  „Gazdaságmodellezés a regionális fejlődés szolgálatában” címmel.

Az előadást – és így a közgyűlés hátralevő részét – a megkezdését követően nem sokkal be kellett rekeszteni az előadó egészségi állapota, rosszul léte miatt.