Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság közgyűlése 2023. február 24-én zajlott. Nyitrai Miklós professzor kapta a PAB Ezüst Plakett díjat.

A Pécsi Akadémiai Bizottság megtartotta idei éves közgyűlését

Az Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága február 24-én tartotta éves közgyűlését a PAB székházában hibrid formában több mint 100 fő részvételével.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségét Freund Tamás, az Akadémia elnöke képviselte, aki a programban elsőként köszöntette a területi bizottságot. Elnök úr röviden méltatta a területi bizottságot említve a tudomány közvetítésében, közreadásában betöltött fontos régiós szerepvállalását. Az elmúlt esztendőből kiemelt pár jellemző eseményt a Pécsi Akadémiai Bizottság életéből, de különösképpen a diákok számára az év során szervezett több programot, így párhuzamot állítva az Akadémia középiskolásoknak szánt, s egyre bővülő alumni programjával. A tudományos programokon felül Elnök úr a Simonyi család 2022-es PAB-ra látogatásának jelentőségére is rámutatott, melynek jelentős kulturális és identitást erősítő szerepe nem mellékes. Záró gondolataiban Elnök úr a régió tudományos kollégáinak kívánt további sikeres, eredményes munkát.  

Freund Tamás elnök úr köszöntőjét követően Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke tartotta meg beszámolóját a 2022-es évet illetően. Elnök úr kiemelte a Pécsi Akadémiai Bizottság a 2022-es esztendőben is az Akadémia alapszabályában rögzítettek szerint végezte feladatait. Elnök úr beszámolójában részletes ismertetést adott a PAB szervezeti felépítéséről, az osztályszerkezethez hasonló szakbizottsági struktúráról, a tagság összetételéről. A bizottság kiemelt tavalyi év rendezvényeinek sorából megemlítette többek közt a közgyűlést, a Bólyai konferenciát, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat eseményeit, a Pannon Tudományos Nap c. konferenciát. Elnök úr kiemelte ez utóbbi a 2005-i indulása óta először valósulhatott meg Pécsett, a PAB székházában. A további események közül Lénárd László a fiatalok számára szervezett programokról adott rövid összegzést, hangsúlyozva a jelentőségét annak, milyen fontos már az általános iskolai korosztálytól kezdve bevonni a fiatalokat a tudomány ernyője alá, felkelteni a tudományos érdeklődést bennük. Elnök úr említést tett az egyéb tevékenységek, események mellett a  szakbizottságok tevékenységéről, röviden szólt a PAB határon túli tevékenységéhez köthető történésekről, a PAB Tudós Klub rendezvényiről, s ő is méltatta a Simonyi család nyári látogatását. A 2023-as feladatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a bizottság munkáját leginkább az akadémiai ciklusváltás határozza meg, melynek előkészületei már megindultak.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el Lénárd László elnök úr 2022. évi beszámolóját.

 

A közgyűlésen idén kivételesen díj átadására is sor került.

PAB Elnökségi döntés alapján Prof. Dr. Nyitrai Miklós, az MTA doktora, a PTE Általános Orvostudományi Kar dékánja, a PAB tagja részesült a területi bizottság legmagasabb díjában a PAB Ezüst Plakett elismerésben. Nyitrai Miklós professzor az évtizedeken keresztül végzett kiemelkedő tudományos tevékenysége, a Pécsi Akadémiai Bizottságban végzett tudományos és szervezői tevékenysége eredményeként, a PAB jelentős szakmai és anyagi támogatása elismeréseként részesült e díjban. A díjat Lénárd László a PAB elnöke adta át Professzor úrnak.

 

A közgyűlés ünnepi tudományos előadását  Font Márta professzor asszony, az MTA doktora, a PAB alelnöke tartotta "Ukrajna: régiók, identitás, államiság" címmel. Az előadó érdekfeszítő előadáson keresztül adott bepillantást a mai Ukrajna történelmi hátterébe a 900-as évektől kezdődően az 17. századig bezáróan a népcsoportok alakulása, a területi változások, az államiság kialakulásához vezető események tükrében.

Az ünnepi előadást követően László Kristóf a PAB tudományos titkára zárta be a közgyűlést.