Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 22-án tartotta éves közgyűlését

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 22-én tartotta éves közgyűlését

 

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága február 22-én megtartotta éves közgyűlését.

A programot Font Márta nyitotta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke, aki köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, beleértve az Elnökség, a szak-és munkabizottságok tagjait, illetve Jenei Zoltán urat, a Pécsi Tudományegyetem kancellárját.

Az MTA vezetősége részéről Bokor József, az Akadémia alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Alelnök úr megerősítette a területi bizottságok értékét az Akadémia életében, és hangsúlyozta, hogy a személyes kapcsolattartás az eredményes munka záloga. Az elmúlt év rövid áttekintése során kiemelte, hogy milyen sikeres volt a 650 éves egyetemhez kapcsolódó jubileumi rendezvénysorozat Pécsett, amely újításokat is kezdeményezett számos területen. Örömmel osztotta meg a résztvevőkkel egy megvalósult kutatás részleteit, mivel a tavalyi évi közgyűlésen elhangzott előadás az autonóm járműrendszerek fejlesztéséről a mai napra már gyakorlattá vált egy Zala megyei tesztpályán. Az Akadémia is eredményes évet tudhat maga mögött. Sikerült megvalósítania célkitűzését a modern kutatóközpontok megismerésében, problémáik megoldásában és eredményeik vizsgálatában. Ezenkívül sor került az alapszabály és ügyrend összehangolására, amely komoly változtatásokkal nem járt együtt így adva stabilitást az akadémiai közösségnek. Az idei évi tervek között kiemelte az Akadémia szerepvállalását a kormányzati szempontból fontosnak ítélt nemzeti projektekben, mint amilyen a paksi atomerőmű bővítése. 

Ezt követően Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, most először új minőségében, hiszen a 2017-es év új akadémiai ciklus kezdetét is jelentette. Lénárd László elnök úr köszönetét fejezte ki elődjének, Kosztolányi György akadémikus úrnak az elvégzett nagyszerű munkájáért. Ezután arra kérte a megjelenteket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek meg a közelmúltban elhunyt akadémikus társukról, Janszky József professzor úrról. Elnök úr rövid beszámolót tartott a tavalyi év eredményeiről, jelentős rendezvényeiről, amelyek gyakran számottevő nemzetközi érintettséggel zajlottak le. Vázolta továbbá az idei év főbb céljait. A PAB Elnöksége tervezi, hogy a Művészeti Munkabizottsággal közösen kiemelt figyelmet fordít a régió művésztársadalmával való kapcsolat kialakítására, melynek előkészületei már megtörténtek. Továbbá az új vezetés célja a médiát jobban bevonni a tudományos életbe, érdekeltté tenni a társadalmat egy megfelelően működő információs rendszer kiépítésével. Elnök úr elsődleges célközönségként a középiskolai pedagógusokat említette, akik között számottevő érdeklődésre találhatnak a bizottsági rendezvények. A PAB szervezeti felépítésével kapcsolatban egy jellemző tendenciát említett meg elnök úr, mely szerint egyre kevesebb a jelentkező az MTA köztestületébe. Ezen kedvezőtlen folyamat feloldásaképpen az Akadémiának szükséges lenne újragondolnia a köztestületbe való regisztrálás adminisztrációs folyamatát. A PAB szándéka szerint nyitás szükséges a doktori iskolák vezetői felé a jelentkezések ösztökélése végett.

Beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés tudományos előadását Kovács Melinda akadémikus asszony tartotta

 „Mikotoxinok hatása az életminőségünkre” címmel. Az élelmiszerbiztonság életminőségünk fontos eleme, hatással van a fogyasztó egészségére, ezenkívül gazdasági vonatkozásai is jelentősek. Az előadó kifejtette az élelmiszer eredetű megbetegedések egyik fő okát, amelyet a mikotoxinok jelentenek, az ezzel kapcsolatos kutatásokat továbbá a megelőzés lehetséges módjairól is beszélt magas szintű előadásában.

A közgyűlést követően a résztvevőknek módjukban állt a kötetlen eszmecserére.