Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 18-án tartotta éves közgyűlését

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 18-án tartotta éves közgyűlését

 

Az Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága február 18-án megtartotta éves közgyűlését.

A Magyar Tudományos Akadémia vezetősége részéről Vékás Lajos, az Akadémia alelnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Alelnök úr röviden méltatta a területi bizottságok a tudomány közvetítésében, közreadásában betöltött fontos szerepvállalását. Alelnök úr az Akadémia kutatóintézeti hálózatát érintő átszervezési törekvés, a kutatóintézetek költségvetési támogatásának átformálására tett miniszteri javaslat kapcsán elmondta, tárgyalások zajlanak már hónapok óta az Akadémia s a minisztérium között a jövő illetően. Az ezidáig napvilágra került javaslatok, elgondolások még alakulóban vannak, a két fél további tárgyalások mentén kíván kompromisszumra jutni. A legsürgetőbb kérdés viszont a 2019-es év költségvetésének kérdése, a költségvetés véglegesítése, hiszen már február hónapot írunk.

Vékás Lajos alelnök úr hangsúlyozta, hogy a kutatóintézetek finanszírozása körül kialakult jelen helyzet a nem kutatói tevékenységet folytató intézetek, egységek – így a területi bizottságok – működését nem érinti. Az Akadémia összes egysége a megszokott normál menetben látja el munkáját, végzi tevékenységét a tárgyalási időszak alatt is. Alelnök úr ennek fényében a továbbiakban a területi bizottságoktól is így kérte.

Ezt követően Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Elnök úr kiemelte a Pécsi Akadémiai Bizottság a 2018-as esztendőben is az Akadémia alapszabályában rögzítettek szerint végezte feladatait. Elnök úr beszámolójában részletes ismertetést adott a PAB szervezeti felépítéséről, az osztályszerkezethez hasonló szakbizottsági struktúráról, a tagság összetételéről. A bizottság kiemelt rendezvényeinek sorában megemlítette többek közt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat eseményeit, a Mátyás király emlékévet záró pécsi konferenciát, a tavaszi egész napos vadászati szimpóziumot, a Semmelweis emlékév pécsi záró konferenciáját.  A szakbizottságok tevékenysége mellett külön szólt a PAB határon túli tevékenységéhez köthető történésekről, eseményekről, mint ahogy a PAB Tudós Klub rendezvényiről és a fiatalok a Pécsi Akadémiai Bizottságon programokról is röviden beszámolt. Mindezeken túl Elnök úr a PAB azon törekvéseiről is tájékoztatta a közgyűlést, melyet a tavalyi esztendőben indított az elnökség, miszerint a pedagógusok a tudományos életbe való minél intenzívebb bekapcsolásának lehetőségét segítené a PAB a Pécsi Tankerületi Központtal karöltve.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el Lénárd László elnök úr 2018. évi beszámolóját.

A közgyűlés tudományos előadását  Pálné Kovács Ilona akadémikus asszony tartotta  „Regionális fejlődés és kormányzás” címmel. Az előadó érdekfeszítő előadáson keresztül adott bepillantást a regionális fejlődés elősegítése, az egyenlőtlenségek csökkentése fontos központi és helyi kormányzati feladatainak régiós jellemzőibe. professzor asszony előadásában kiemelte a kormányzás mérésének fontosságát, az abszorpciós hatás, a centralizáció-decentralizáció kérdéskörét.