Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 23-án tartotta éves közgyűlését

A Pécsi Akadémiai Bizottság február 23-án tartotta éves közgyűlését

 

Az Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága február 23-án megtartotta éves közgyűlését.
A köszöntések sorát Páva Zsolt, Pécs város polgármestere nyitotta. Polgármester úr a mai ember a tudományba vetett bizalmáról fejtette ki gondolatait, arról, hogyan lehet a tudomány a régiónk, a társadalmunk fejlődésének motorja.
Berke Gyula
, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese köszöntőjében a PAB és az egyetem konszolidált viszonyán túlmutatóan a következő időszak a tudományos közeg számára kiemelt jelentőségű projektjeit emelte ki úgy, mint a Pécsi Egyetem alapításának 650 éves jubileumi programsorozata, a Modern Városok program adta fejlesztési lehetőségek, a kutatási pályázatok forrásainak megnyílása.   
Az MTA vezetősége részéről Barnabás Beáta, az Akadémia főtitkárhelyettese köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Főtitkárhelyettes asszony hangsúlyozta a területi bizottságok a tudomány közvetítésében, közreadásában betöltött fontos szerepét, majd vázolta az Akadémia abbéli szándékát, hogy az idei évben a Magyar Tudomány Ünnepe országos megnyitó ünnepségét az Akadémia az egyetemalapítás 650. évfordulója alkalmán Pécsett tartaná. Az MTÜ tervezett idei mottója: Emberközpontú tudomány lenne. Főtitkárhelyettes asszony rövid tájékoztatást adott az Akadémia fejlesztési folyamatairól, a modern kutató központok kialakításáról, illetve az Akadémia stratégiai programjairól: a víz, a klímaváltozás, az oktatás és a népegészségügy programokról, zárszóként pedig ez eddigiekhez méltón további sikeres munkát kívánt a PAB-nak.  
Ezt követően Kosztolányi György akadémikus, a PAB elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd megállapította a Pécsi Akadémiai Bizottság az Akadémia alapszabályában rögzítettek szerint végezte 2016. évi feladatait. Beszámolójában hangsúlyozta az Akadémia területi bizottságainak fontosságát, hisz a területi bizottságok – mint az Akadémia meghosszabbított karjai – beágyazódva régiójuk vérkeringésébe közvetlenebbül tudják betölteni szerepüket a tudományos ismeretek társadalom számára történő korrekt továbbításában, az eredmények népszerűsítésében. Elnök úr kifejtette gondolatait arról is, hogy a társadalomban a hangsúlyok milyen szereppel ruházzák fel a tudományt. A gyors, szélsőséges változásokra a tudomány tud a kiművelt főkön választ adni, a torzult dolgokra megoldásokat teremteni. 
Elnök úr számot adott a PAB elmúlt évbeli munkájáról, rendezvényeiről, kiemelt eseményeiről, a munkacsoportokban végzett tevékenységektől kezdve a határon túli kapcsolatokig bezáróan.
A közgyűlés tudományos előadását Bokor József akadémikus úr tartotta „Intelligens járműrendszerek és irányításelmélet” címmel. Az előadó érdekfeszítő előadáson keresztül adott bepillantást a jármű biztonságtechnikai rendszerek kutatásába, fejlesztésének világába. A hallgatóság megismerhette az autonóm járműirányítás öt fázisát, a jármű dinamikát, a navigáció és környezetértékelés fontosságát, az autonóm járműirányítás jelenlegi jogi szabályozásának hátterét.