Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

Pannon Tudományos Nap

F E L H Í V Á S

 

Pannon Tudományos Nap

Pécs, 2022. október 19.

 

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferencia helyszíne ebben az évben a Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza lesz (7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 44.). A tudományos program személyes részvétel mellett, s egyben az online térben is elérve szerveződik.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferenciára, tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. A konferencia magyar nyelvű.

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD dolgozatok bemutatására is sor kerül. Így előadás tartására mindazok jelentkezésére is számítunk, akik 2021-ben vagy 2022-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett ezen esetben tézisfüzetüket is csatolják jelentkezésükhöz.

Jelentkezési határidő:

2022. szeptember 26.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók és a PhD dolgozatukkal pályázók 2022. szeptember 26-ig juttassák el tervezett előadásuk címét, maximum 1 oldal terjedelmű kivonatát, illetve tézisfüzetüket elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu, illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre.

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a PAB és a VEAB elnöksége által közösen felállított szervezőbizottság választja ki a programba kerülő előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A szervezőbizottság a legjobbnak ítélt PhD munkákat 200 000,- Ft díjban részesíti.

A jelentkezés befogadásáról a pályázókat a szervezők legkésőbb 2022. október 7-ig értesíti.

 

 

 

                  MTA Pécsi                                    MTA Veszprémi 
            Területi Bizottsága                         Területi Bizottsága