Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

Freund Tamás az Akadémia elnöke köszöntötte a Pécsi Akadémiai Bizottság közgyűlését

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának közgyűlésére 2024. február 23-án került sor Pécsen, a bizottság székházában, melyen Freund Tamás akadémikus úr, az Akadémia elnöke személyesen vett részt.

A közgyűlés egy vonósnégyes zenei előadásával (Sergei Rachmaninov: 1. Vonósnégyes - "Romance" tétele) indult, melyet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatói adtak elő.

Ezt követően Freund Tamás elnök úr mondott köszöntő beszédet. Bevezető gondolataiban Elnök úr vázolta az Akadémia épülete megújulóban van, s a végső teljes elkészüléséhez már hathatós kormányzati támogatás lesz szükséges. Az épület Budapest egyik jelképe, de egyben a hazai tudományosság találkozási helye is. A felújítás halad, s remények szerint a 200 éves jubileumra a tervezetteknek megfelelően elkészülnek a munkálatok. A jubileumi év okán el kell gondolkodnunk azon, hogy akadémiánknak nem csak szép és értékes múltja, hanem jövője is van. Az MTA egyik erénye éppen az volt, hogy hű maradt a hagyományokhoz, ápolta a tradíciókat, képes volt folyamatosan megújulni. Az intézményi megújulást külső kényszer és belső igény egyaránt ösztönzi. Elnök úr hangsúlyozta, az intézményi megújuláshoz szükséges feltétel az újabb források bevonása, az infrastruktúra fejlesztése is. A pandémia időszaka rávilágított az informatika kiemelt szerepére, s ez lökést adott annak, hogy a területi bizottságokon a megfelelő eszközpark kiépítésre kerüljön, ami meg is valósulhatott. A bizottságok titkárágainak személyi állománya számottevő bérfejlesztésben is részesülhetett az utóbbi egy évben. Mindezek fényében akadémiánk méltóbb feltételekkel készülhet a bicentenáriumi ünneplésre, melybe reménység szerint a PAB is aktív szerepvállalással tud majd részt venni. E rendezvénysorozatot az Akadémia elnöksége által egy felkért bizottság készíti elő.

Freund Tamás elnök úr röviden ismertette az MTA és a Magyar Művészeti Akadémia másfél éve megkötött együttműködési megállapodását, melynek eredményeként az MMA is kiépítheti regionális bázisait. Ehhez nyújt segítséget az MTA által nyújtott vidéki bázisainkon lévő irodahelységek bérleményként való biztosítása az MMA számára.

A 2023-as akadémiai ciklusváltás kapcsán megköszönte Lénárd László akadémikusnak a két cikluson átívelő munkáját, azt, hogy elnökként oly kitűnően vezette a Pécsi Akadémia Bizottságot. Egyben további eredményes munkát kívánt az új elnöknek, Kovács L. Gábor akadémikus úrnak.   

Elnök úr elmondta az idei feladatok közül olyanok várnak ránk, mint a bicentenáriumi ünnepség szervezése, az Alumni program folytatása, az MTÜ rendezvénysorozat megvalósítása, s nem utolsó sorban az év végi Word Science Forum. A Pécsi Akadémiai Bizottság régiós szerepkörét régóta erősíti, s nem csak Pécsett, hanem Kaposvár és Szekszárd körzetében is megjelenve, a Paksi Atomerőmű Zrt-től kezdve a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszáig bezáróan átfogva a régiós területet annak érdekében, hogy az Akadémia célkitűzései minél sikeresebben valósulhassanak meg.

Freund Tamás elnök úr köszöntő mondatai zárásaként bejelentette, hogy 2024 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe országos megnyitóját az Akadémia Pécsett, a Pécsi Tudományegyetemmel közösen tartja meg.        

 

Kovács L. Gábor a PAB elnöke beszámolt a közgyűlésnek a PAB elmúlt egy esztőben végzett tevékenységéről, munkájáról, bemutatva a bizottság jelen felépítését, személyi összetételét, a megvalósult rendezvények számát, fontosabb statisztikai adatokat. Részletesebb ismertetést adott a tavalyi évi közgyűlésről, a díjazottakról, az ott elhangzott tudományos előadásról.

A kiemelt események közül a Jurisics Akadémia programról is tett említést, hiszen e program a PAB életében különös helyet tölt be. Általános iskolai korosztályú gyermekek tartanak tudományos előadásokat ünnepi program keretében.

A 2023 nyári pécsi választásokról is tájékoztatót adott Elnök úr beszámolójában ismertetve a legfőbb személyi változásokat is, valamint azt, hogy az elnökségen kívül megalakultak a szakbizottságok és kialakításra került a munkabizottsági struktúra egyaránt.

Az őszi időszakból Elnök úr kiemelte a Pannon Tudományos Nap konferenciát, melyet hagyományosan a PAB a Veszprémi Akadémiai Bizottsággal közösen valósít meg. Eme októberi konferencia keretében került sor a Pannon Tudományos Díj átadására a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatása mellett, amely díjat 2023-ban Lénárd László akadémikus vehetett át.

A Magyar Tudomány Ünnepe novemberi programsorából is kiemelt néhányat Elnök úr a megnyitó ünnepségen túl elmondva, hogy a PAB 17 önálló rendezvénnyel tudott csatlakozni az országos programsorhoz.

További események gazdag kínálatából említést tett Kovács L. Gábor elnök úr a márciusi V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferenciáról, amely programnak a PAB Műszaki Tudományok Szakbizottsága két munkabizottsága is szervezője volt.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága a PTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karral (Anglisztika Intézet, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet), és a Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Projekt Hálózatával közösen Diaszpóra 2023 Határtalan közösségek címmel konferenciát rendezett 2023. május 4−6. napokon a PAB Székházban. A konferencia célja volt a diaszpóraközösségek sokszínű kulturális örökségének feltérképezése, a közösségi tudat, a hálózatépítés és a generációk közötti kapcsolatok erősítése.

A sok szép és tartalmas program közül említést érdemelt a PAB Agrártudományok Szakbizottsága a „Mit eszünk holnap? Alternatívák az élelmiszertermelésben és fogyasztási szokások egy változó világban” című konferenciája, ami szintén a PAB székházában valósult meg. A rendezvényünk célja volt, hogy a mai élelmiszer-termelési, táplálkozási kihívásokat, nemcsak agrártudományi szempontok szerint értékeljék, hanem a humán-táplálkozás biológiai alapjairól, az „ideális” táplálkozás új jellemzőiről, irányzatairól és innovatív élelmiszeripari eljárásokról is hangozzanak el előadások. Az elhangzott előadások és az azt követő kerekasztalbeszélgetés alapján nagyon értékes, igényesen összeállított digitális formátumú tanulmánykötet készült a szakbizottság vezetőinek szerkesztésében a PAB kiadásaként.

A Pécsi Akadémiai Bizottság a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK), a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, az ELTE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Jogtörténeti Albizottsága és a Bölcsészettudományi Központ Néprajztudományi Intézet közreműködésével szervezett kétnapos interdiszciplináris „A hazai élő jogszokások”  c. nemzetközi konferencián túl

a PTE Egészségtudományi Kar a Pécsi Akadémiai Bizottsággal együttműködve – több évi szünetet követően – újraindított korábbi években oly sikeres tudománynépszerűsítő sorozata, az Egészség-Akadémia sorozatról is ismertetést adott Elnök úr beszámolójában.

A PAB Tudós Klub eseményeiről és a bizottság határon túli tevékenységéről is tájékoztatta a közgyűlést Kovács L. Gábor.

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés Font Márta alelnök tájékoztatójával folytatódott, aki a PAB bicentenárium rendezvényterveibe adott betekintést a jelenlévők számára. Alelnök asszony ismertette a szervezőbizottság összetételét, a 2025-ös évre tervezett két nagy pécsi esemény vázát, a Kaposvárra és Szekszárdra tervezett programokat, kiállítási anyagokon, kiadványokon, egyéb terveken felül.  Alelnök asszony a programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges források biztosítására hívta fel a figyelmet.

 

A közgyűlés díjátadással folytatódott. A PAB legmagasabb díját a PAB Ezüst Plakettjét König Marianna az MTA TABT igazgatója vehette át kiemelkedő tudományt támogató tevékenysége elismeréseként. König Marianna közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatója.

König Marianna 2004-ben került a Pécsi Akadémiai Bizottsághoz. Munkáját gazdasági feladatok terén látta el. Precíz, pontos munkavégzése eredményeként pár év elteltével gazdasági vezetője lett a pécsi titkárságnak. 2010-ben a PAB Titkárság vezetőjévé nevezték ki. 2012-ben az Akadémia intézményi összevonásakor hathatósan közreműködött Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának kialakításában, s induláskor vállalta megbízott vezetőként az új szervezet irányítását a pécsi titkárság vezetése mellett. Kiváló munkája okán az Akadémia vezetése 2014-ben már kinevezett igazgatóként számított rá, s így folytatta a megkezdett munkát a TABT élén már Budapestre költözve. Jelenleg is e tisztségében látja el azt az irányító munkát, amely a területi bizottságok titkárságai működését biztosítja. König Marianna az Akadémiához kerülése pillanatától kezdve minden eszközzel azon fáradozott, hogy biztosítsa a titkárság (titkárságok) működéséhez szükséges feltételeket, erőforrásokat. Komoly erőfeszítéseket tett a felújítások, beruházások megvalósítása, levezénylése terén. A pécsi székház működtetésében, a számos felújítási munkálatainak megvalósulásában, az infrastruktúra, az informatika fejlesztésében elévülhetetlen érdemekre tett szert.

König Marianna 20 éve szolgálja kimagasló teljesítménnyel a Magyar Tudományos Akadémiát.

Érdemeit, fáradhatatlan, kimagasló munkáját az Akadémia vezetése korábban Főtitkári elismeréssel köszönte meg.

A közgyűlés ünnepi tudományos előadását Molnár Dénes professzor, az MTA doktora, a PAB alelnöke tartotta. Az előadás címe: " Gyermekkori elhízás: 45 év eredményei "

Professzor úr előadásában a gyerekkori elhízás szövődményeit, a testrendszerekre gyakorolt negatív hatásokat, gyakorta mortalitást okozó veszélyeket mutatta feltárva az összefüggéseket. Az egészségügyi, társadalmi teherként nem csak a hazai, hanem nemzetközi mérések, adatok, kutatások bemutatásával kapott gazdag ismeretet a hallgatóság.

A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult.

A közgyűlésről készült felvétel a tudományos előadással együtt az alábbi link alatt megtekinthető:

https://youtu.be/QBrnlW9hqrw