Magyar tudományos akadémia

Pécsi területi bizottsága

Élet az agrártudományok szolgálatában

Horn Péter akadémikus 80 éves

2022. május 26-án ünnepelte az MTA Pécsi Területi Bizottsága és az Agrártudományok Szakbizottsága a 80 éves Prof. Dr. Horn Péter akadémikus urat a pécsi MTA Székházban.

 

Az ünnepi tudományos ülés résztvevőit Dr. Holló Gabriella egyetemi docens, az Agrártudományok Szakbizottságának elnöke, valamint Prof. Dr. Lénárd László akadémikus úr, a Pécsi Területi Bizottság elnöke köszöntötte a szervezők nevében.

 

Az ülésen elhangzó tudományos előadások megidézték Horn Péter akadémikus úr pályáját az ifjúkori kedvtelésből kinőtt akvarisztikai kutatásoktól a legmodernebb 3D képalkotó eljárások sokrétű felhasználásáig. Közeli kollégák szeretettel és tisztelettel járták körül az ünnepelt széles látókörről és a szorosan vett agrártudományok területén sokszor túlmutató érdeklődésről tanúskodó életpályáját. Prof. Dr. Hancz Csaba az akvarisztikai, Prof. Dr. Sütő Zoltán a baromfitenyésztés, Dr. Házas Zoltán a sertéstenyésztés, Nagy János a gímszarvastenyésztés, Prof. Dr. Repa Imre pedig a 3D képalkotó eljárások területén ismertette Horn Péter akadémikus úr kivételesen gazdag szakmai pályáját.

 

Az előadók kiemelték iskolateremtő, közösségépítő munkáját, amely megnyilvánult a Guba Sándor alapította Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán végzett alapító tanszékvezetői munkájában, majd az általa és közreműködésével indított számos kezdeményezésben, legyen szó intézményekről, postagalamb alapítványról vagy éppen innovatív munkatársi közösségek létrehozásáról. Visszatérően kiemelték az előadások Horn Péter innovatív megközelítéseit és ötletgazdagságát. Elképzelései megvalósításának sem a politikai, sem az anyagi, sem a fizikai akadályok nem állhattak útjába, eltökéltségével, frappáns megoldásaival mindig célt ért.

Fáradhatatlanul törekedett a hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépítésére és ápolására, amelynek eredményeképpen a külföldi szakmai és nemzetközi szervezeti körökben egyaránt több évtizede ismert és elismert kolléga.

Oktatóként felkarolta a hallgatókat, doktoranduszokat, témavezetettjei közül többen ma már elismert professzorok.

Érdeklődése nem korlátozódik egyes tudományterületekre, sokszor ágazatokon túlnyúló, azokat összekötő problémamegoldásra és együttműködésre irányította energiáit. Ennek kiváló példája a 3D képalkotási eljárások használata a biológiai-állattenyésztéstudományi és humánegészségügyi ellátásban, amelyet a Kaposvári Egyetem Kaposi Mór Oktató Kórházának Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központjában elkötelezetten végeznek.

 

A tudományos programot követően az akadémikus úr rövid beszédben fejezte ki köszönetét a kollégáknak és a rendezvény szervezőinek, néhány magvas és humoros bölcsességgel is fűszerezve mondanivalóját. Köszönetét fejezte ki továbbá azoknak a munkatársaknak, akikkel hosszú pályafutása során volt szerencséje együtt dolgozni, nekik is ajánlva eredményeit. A Pécsi Területi Bizottság meghívására az ünneplő közönség jó hangulatú ebéden fejezte be az ünnepi programot, ahol még folytatódott az előadások és a résztvevők által felvetett számos téma megvitatása.

 

Az előadások anyaga megtekinthető az MTA PAB Youtube csatornáján: https://youtu.be/YCyDKY27fkg.