Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság adott otthont az MTA Területi Bizottságok Találkozójának.

 

2019. június 14-én került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, melynek házigazdája a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) volt. Néda Zoltán, a KAB elnöke köszöntötte a résztvevőket a Vallásszabadság házában, s köszönte meg, hogy távolról is eljöttek a kollégák. Néda Zoltán elnök úr megnyitójában pár szóval a találkozó helyszínéül szolgáló épületet is bemutatta.

Ezt követően Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a területi bizottságok elnökeit, képviselőit, s a házigazdákat, a kolozsvári kollégákat. Lovász László elnök úr Kolozsvár városának méltatása helyett az Akadémia kutatóhelyeit érintő kormányzati törvénytervezetről fejtette ki álláspontját.

Az elnöki köszöntő után Kőnig Marianna, az MTA TABT igazgatója adott számot a területi bizottságokat illetően az elmúlt esztendő történéseiről, a gazdálkodás eredményeiről, a felújítási tervekről, a működés jellemzőiről. Igazgató asszony elmondta azt is, hogy kidolgozás alatt áll az a szándék, hogy a következő esztendőben esedékes tisztújító választásnál már az elektronikus szavazás lehetősége adott legyen a területi bizottságok számára is.

Néda Zoltán, a KAB elnöke nyitotta a területi bizottságok elnökeinek beszámolóját. Az elmúlt esztendő kiemelt rendezvényein felül pályázataikról tett említést elnök úr, s zárszóként a helyi televízióval való szorosabb együttműködésről szólt.

Gergely Pál, a DAB elnöke elsőként megköszönte Kőnig Marianna igazgató asszony eddigi jelentős munkáját. Elnök úr a DAB eredményei közül kiemelte a PhD fokozatot szerzettek számára kiírt pályázatot, a Nobel-díjasokat bemutató előadások sikerességét, s a kiadványok támogatására kiírt pályázati rendszert.

Benkő Péter, a MAB alelnöke a bizottság szerkezeti bemutatását követően az aktív klubéletről adott tájékoztatást, az akadémikus esték program kiemelésével. Alelnök úr elmondta 4 kötetet is kiadtak az elmúlt év során, majd bemutatta a középiskolai korcsoport számára kiírt pályázatot. Zárszóként jelezte a MAB idén ősszel ünnepli 40 éves fennállását.

Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke fontosnak ítélte meg, hogy a SZAB jelentős díjakat tud kiosztani évente, s tudományos pályamunkák tekintetében pályázatot ír ki rendszeresen. Elnök úr elmondta fontosnak tartja az MTA doktora minősítés rendszerét a továbbiakban is. A tudósok az ön egészségéért c. rendezvénysorozatot emelte ki zárásként a SZAB programjai közül.

Pósfai Mihály, a VEAB elnöke röviden ismertette a VEAB régió tudományos emberi erőforrásának stagnáló helyzetképét. Ennek ellenére a fiatal kutatók számára a bizottság sikerrel ír ki pályázatot, s a Nobel-díjasok bemutató előadása náluk is sikeres. Elnök úr jelezte az idei MTÜ országos megnyitója Veszprémben lesz. 2023-ban pedig Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa címmel büszkélkedhet, ami már most feladattal látja el a bizottság munkacsoportjait is.

Lénárd László, a PAB elnöke köszönettel illette Lovász László elnök urat a PAB 50 éves jubileumi programjának központi anyagi támogatásáért. Elnök úr megjegyezte a PAB régió jelentős ipari szereplőktől mentes, ez alól üdítő kivétel a Paksi Atomerőmű. Az erőművel a jövőben is igyekszik a bizottság szoros, gyümölcsöző kapcsolatot tartani. Az elmúlt év kiemelt eseményei mellett Elnök úr a Magisztrátus együttműködést is említette, mely többszereplős együttműködés a régió egy kitörési pontja lehet. Elnök úr a köztestületbe való belépés nehézkességéről is kifejtette véleményét.

A területi bizottságok elnökeinek beszámolóit követően Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke foglalta össze az utóbbi év eredményeit. A külső köztestületi tagság intézményrendszerének átgondolására van szükség elnök úr szerint. A határon túliakat gyakorta feszélyezi, hogy számtalanszor másodrangúnak érzik magukat. Elnök úr arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem azonos, nem egyenlő egy magyarországi tudományos akadémiával.

Az értekezlet végén a határon túli szervezetek tájékoztatói hangoztak el, így számolt be terveiről, lehetőségeiről a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács képviseletében Lendák Imre, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács részéről Nagy Melinda, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsot képviselve pedig Tarics Zoltán.

A találkozót követően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületi ülésére került sor, melyre a meghívást kaptak a területi bizottsági találkozó résztvevői is.