Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Pannon Tudományos Nap 2018

Pályázati felhívás - VEAB


Pannon Tudományos Nap - Nagykanizsa, 2018. október 17.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2018-ban is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.
Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2017-ben vagy 2018-ban szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.

A szervezőbizottság a legjobb PhD munkákat 100-100 e Ft jutalomban részesíti.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2018. szeptember 7-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2018. szeptember 14-ig értesítjük.

Jelentkezési határidő előadás tartására:
2018. szeptember 7.