Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Év Kutatója 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az
Év Kutatója

cím elnyerésére 45 évnél fiatalabb, PhD-val rendelkező szakemberek részére az MTA VEAB működési területén (Észak-Dunántúl)

Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet „AZ ÉV KUTATÓJA”cím elnyerésére PhD fokozattal rendelkezők számára. Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány, valamint a természettudomány és matematika területén egy–egy arra méltó szakember kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján.

Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt

 • eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
 • eredményeire szabadalmakat kapott, és
 • akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.

A 45 éves korhatár az igazolt gyermeknevelésben töltött és a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamával bővíthető.

A pályázatok beadási határideje 2021. április 30.

A pályázatokat az alábbiakban megadott szempontok alapján kell elkészíteni. Benyújtani az 1, 2, 5 pontban foglalt dokumentumok egy nyomtatott, aláírt példányátkell személyesen vagy postai úton a VEAB Titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.), emellett a teljes pályázati anyagot elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre kell beküldeni.

A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a díjat egy vagy több kategóriában ne ossza ki.A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége és a VEAB Tudományos Alapítvány kuratóriuma dönt. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig értesíti.

A kitüntetés adományozására, a nyerteseknek járó érme és díszoklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül, a rendezvényszervezési lehetőségeknek megfelelően a díj rangjához méltóan kerül sor. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

A pályázathoz beadandó dokumentumok
(a teljes pályázati anyagot be kell küldeni elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre) 

1.   Pályázati űrlap az alábbi adatok feltüntetésével:

 • a pályázó neve;
 • születési helye és ideje;
 • lakcíme, telefonszáma;
 • munkahelye;
 • munkahelyi postai címe, telefonszáma, e-mail címe;
 • melyik tudományterületen pályázik (természettudomány és matematika, élettudomány, társadalomtudomány);
 • az utóbbi 10 évben megjelent tudományos publikációinak száma;
 • az ezekre kapott független hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül). A hivatkozások jellege a tudományterület specifikumainak megfelelően eltérő lehet;
 • az utóbbi 10 évben közölt munkái közül a legfontosabbnak tartott 5 publikáció címe és bibliográfiai adatai;
 • az utóbbi 10 évben nemzetközi vagy hazai konferenciákon tartott eladásainak száma;
 • az utóbbi 10 évben tartott előadásai közül a legfontosabbnak tartott 5 előadás címe és a konferencia adatai;
 • milyen hazai vagy nemzetközi tudományos pályázatokat nyert el az utóbbi 10 évben;
 • nemzetközi kapcsolatai, amelyek közös publikációt eredményeztek az utóbbi 10 évben;
 • foglalja össze tömören, kb. 20 sorban, a nem specialista szakember számára jól érthető formában, az utóbbi 10 évben elért azon tudományos eredményeit, amelyek alapján pályázik „Az Év Kutatója” ösztöndíjra;
 • amennyiben tudományos munkája alapján a gyakorlatban megvalósított eredmény született, írja le ezt is néhány sorban és adja meg az alapjául szolgáló szabadalom vagy egyéb szerzői jogi védelem adatait;
 • esetleges egyéb közölnivalója;
 • dátum és aláírás.

2.    Szakmai önéletrajz

3.   Publikációs lista

4.   A fentiekben felsorolt cikkek másolata (könyv esetében csak a címoldal és a tartalomjegyzék)

5.   Egy, a szakmában elismert személy ajánlása és részletes véleménye