Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Reakciókinetika, Fotókémia és Koordinációs Kémia

A VEAB Kémiai Szakbizottság konferenciája

Időpont: 2018. november 8-9. csütörtök és péntek
Helyszín: MTA VEAB-székház első emeleti nagyterme (Veszprém, Vár u. 37.)

November 8., csütörtök
10:00    Megnyitó (5 perc)
Lente Gábor, a Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság elnöke
Pécsi Tudományegyetem, Általános és Fizikai Kémiai Tanszék
10:05    Arany nanorészecskék előállítása liposzómákban (15+5 perc)
Medveczky Zsófia1, Lagzi István1,2, Holló Gábor2, Ylenia Miele3, Federico Rossi3
1 BME Fizika Tanszék
2 MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport
3 University of Salerno, Olaszország
10:25    Halogénatom + etán reakciók potenciálisenergia-felületeinek nagypontosságú ab initio feltérképezése (15+5 perc)
Papp Dóra, Gruber Balázs és Czakó Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport
10:45    Fémrácsok duzzadása és regenerációja ion sugárzás hatására, kontakt potenciál változások kinetikája (15+5 perc)
Horváth Ákos, Nagy Norbert, Vértesy Gábor, Schiller Róbert
MTA Energiatudományi Kutatóközpont

11:05    Szünet (10 perc)
11:15    Redukált-dimenziós reakciódinamikai modellek klasszikus mechanikai alkalmazásának problémái (15+5 perc)
Nagy Tibor, Vikár Anna, Lendvay György
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
11:35    Gyűrűs éterek és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások - PhD értekezés alapjául szolgáló eredmények előzetes bemutatása (30+10 perc)
Illés Ádám (témavezető: Dóbé Sándor)
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

12:15    Szünet (1 óra 25 perc)
13:40    A perjodátionok vizes oldatbeli egyensúlyai és stabilitása (15+5 perc)
Valkai László1,2, Peintler Gábor3, Marton Antal1, Yelena Koshman1, Horváth Attila1
1 Pécsi Tudományegyetem, Szervetlen Kémia Tanszék
2 Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont
3 Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
14:00    Az X- + CH3Y [X = OH, SH, CN, PH2, NH2; Y = F, Cl, Br, I] SN2 reakciók inverziós és retenciós reakcióútjainak nagypontosságú ab initio feltérképezése (15+5 perc)
Tasi Domonkos Attila, Fábián Zita és Czakó Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport
14:20    Liposzómák pH indukált osztódása (15+5 perc)
Lagzi István1,2, Medveczky Zsófia1, Holló Gábor2, Ylenia Miele3, Federico Rossi3
1 BME Fizika Tanszék
2 MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport

3 University of Salerno, Olaszország

14:40    Szünet (10 perc)
14:50    Infravörös spektrumokban megfigyelhető izotópeltolódások értelmezése tömeg-korrelációs diagramok segítségével (15+5 perc)
Szántó Judit Katalin, Lendvay György
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
15:10    Rezgési és forgási állapotösszegek szerepe mélyhűtött nagy szénmolekulák laboratóriumi és kozmikus infravörös gázfázisú spektroszkópiájában (15+5 perc)
Nemes László1, Nagy Tibor1, Marcel Drabbels2
1 MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
2 École polytechnique fédérale de Lausanne, Svájc
15:30    Tömegeffektusok a CH3+HBr → CH4 + Br reakcióban (15+5 perc)
Csorba Benjámin1, Szabó Péter2, Lendvay György1
1 MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
2 University of Luleå, Svédország

15:50    Szünet (10 perc)
16:00    Egy gócképződés-növekedés típusú nanorészecske-növekedési modell sebességi egyenletének analitikus megoldása (15+5 perc)
Szabó Réka1, Lente Gábor2
1 Debreceni Egyetem
2 Pécsi Tudományegyetem, Általános és Fizikai Kémiai Tanszék
16:20    A F- + CH3CH2Cl reakció komplex potenciálisenergia-felületének nagypontosságú ab initio feltérképezése (15+5 perc)
Tajti Viktor, Czakó Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport
16:40    Királis N, S ligandumok: szintézis, koordinációs kémia és katalitikus tulajdonságok
(15+5 perc)
Major Máté Miklós, Bényei Attila, Lendvay György, Bakos József, Farkas Gergely
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék

17:00    Szünet (10 perc)
17:10    Potenciálisenergia-felületek fejlesztésének automatizálása (15+5 perc)
Győri Tibor, Czakó Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport
17:30    Lantanoida(III)-porfirin komplexek képződésének és fotoindukált tulajdonságainak vizsgálata (15+5 perc)
Valicsek Zsolt, Kiss Melitta Patrícia, Muhammad Imran, Horváth Ottó
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék
17:50    A F- + CH3I reakció dinamikájának és mikroszolvatációjának elméleti vizsgálata
(15+5 perc)
Olasz Balázs, Czakó Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport

18:10    Szünet (1 óra 50 perc)
20:00    Beszámoló kínai útjaimról – szórakoztató előadás (60 perc)
Bányai István
Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék

 
November 9., péntek
10:00    Megnyitó (5 perc)
Kaizer József, a Koordinációs Kémiai Munkabizottság elnöke
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék
10:05    Háromfogú királis P, N, N és P, N, O ligandumok koordinációs és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata (15+5 perc)
Császár Zsófia, Bényei Attila, Lendvay György, Bakos József, Farkas Gergely
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék
10:25    Transszulfurációs utak átprogramozásának jelentősége tumorprogresszióban (15+5 perc)
Erdélyi Katalin, Nagy Péter
Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
10:45    Nem-hém vastartalmú flavon szintáz modellek vizsgálata (15+5 perc)
Kripli Balázs, Speier Gábor, Kaizer József
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék

11:05    Szünet (10 perc)
11:15    Karboximetil-polietilénimin paramágneses fémionokkal alkotott komplexeinek szerkezete és dinamikája (15+5 perc)
Miklósi Tamás, Kiss Virág, Novák Levente, Bányai István
Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék
11:35    Nitrozoperszulfid: egy újabban azonosított szulfán kén donor molekula, elnyújtott és széles körű fehérje per- és poliszulfidációs hatással (15+5 perc)
Bogdándi Virág1, Bátai István Zoárd2, Magda Minnion3, Sándor Zoltán2, Pintér Erika2, Martin Feelisch3, Nagy Péter1
1 Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar
3 Clinical and Experimental Sciences, Faculty of Medicine, and University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Egyesült Királyság
11:55    Szenzorként alkalmazható ferrocén tartalmú karbamidszármazékok vizsgálata
(15+5 perc)
Keszei Soma, Balogh Szabolcs, Nagy Lívia, Skodáné Földes Rita, Lendvay György
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék

12:15    Szünet (1 óra 25 perc)
13:40    Triaza és tetraaza aminopolikarboxilát ligandumok ritkaföldfém(III) és gallium(III) komplexei, mint biztonságos teragnosztikai készítmények az orvosi képalkotásban: kinetika, egyensúly és szerkezet - MTA dolgozat előzetes bemutatója (45+15 perc)
Baranyai Zsolt1,2
1 Bracco Imaging S.p.A, Olaszország
2 Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

14:40    Szünet (10 perc)
14:50    Hisztidint és/vagy metionint tartalmazó peptidek oxidációját befolyásoló tényezők vizsgálata (15+5 perc)
Kállay Csilla
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
15:10    Hidrogén-szulfid koncentrációjának meghatározása vérmintákból (15+5 perc)
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Nagy Péter
Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
15:30    Szabályozott fehérjealapú mesterséges enzimek fejlesztése
Gyurcsik Béla, Hajdu Bálint, Heba A.H. Abd Elhameed, Balogh Ria Katalin, Hermann Enikő, Németh Eszter
Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

15:50    Szünet (10 perc)
16:10    Várhatóan hipoxia-aktivált fluoreszcens Co(III)-komplexek szintézise és vizsgálata  
(15+5 perc)
Ozsváth András, Kapitány Réka, Buglyó Péter
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
16:30    A perszulfidáció és a tioredoxin rendszer együttműködése funkcionális ciszteinek védelmében irreverzibilis oxidáció ellen (45+15 perc)
Dóka Éva1, Yumi Abiko4, Markus Dagnell2, Tomoaki Ida5, Noémi Balog1, Belen Espinosa2, Nho Luong Cong4, Akira Nishimura5, Elias Arnér2, Ed Schmidt3, Yoshito Kumagai4, Takaaki Akaike5, Nagy Péter1
1 Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
2 Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Division of Biochemistry, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország
3 Department of Microbiology and Immunology, Montana State University, Montana, USA
4 Environmental Biology Section, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba, Japán
5 Department of Environmental Health Sciences and Molecular Toxicology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japán
16:50    Enantioselective C-H bond oxidation and epoxidation reactions by chiral tetrapyridyl oxoiron(IV) complex (15+5 perc)
Bashdar I. Meena, Balázs Kripli, Gábor Speier, József Kaizer
Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék
17:10    Elnöki zárszó (5 perc)
Lente Gábor és Kaizer József

Részletes program PDF-ben:
Kémiai SzB 2018_11_0809.pdf