Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Bereck-Tompa Éva PhD értekzésének vitája

A VEAB Nanotechnológiai Munkabizottság rendezvénye

Időpont: 2018. április 27-én, pénteken 11:00 órakor
Hely: Pannon Egyetem I épület, VII. emelet, 726-os előadóterem

Bereczk-Tompa Éva: "Mágneses nanocső-szintézis módosított flagelláris filamentumok segítségével" című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitája

Témavezetők:
Pósfai Mihály egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Az értekezés bírálói:
Galajda Péter, tudományos főmunkatárs, MTA SzBK, Biofizikai Intézet
Dobó József, tudományos főmunkatárs, MTA TTK, Enzimológiai Intézet

A Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolája és a VEAB Nanotechnológiai Munkabizottsága tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait
Megjelenésére feltétlenül számítunk.