Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Interperszonalitás a bírósági kommunikációban

Tudományos előadás
18.00 óra – 217 előadóterem

Nyelvészeti Műhely

Varga Marianna (SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója) előadásaInterperszonalitás a bírósági kommunikációban címmel

Az előadás rövid összefoglalója:

A bírósági kommunikáció az intézményesített társalgástípusok körébe tartozik, amelyben jelentős szerepe van a kommunikáció racionalitási motívumainak, amelyek az üzenet tárgyának a közvetítésére vonatkoznak. Ezek a motívumok az adott információ átadását és értelmezését segítik. Emellett azonban érdemes megfigyelni a tárgyalásokon az interperszonalitási motívumokat is. Az előelőadás az „énről”, azaz a kommunikációban résztvevő felek arculatáról történő üzenetközvetítésnek a szerepét mutatja be a bírósági kommunikációban.

szervezi: SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szb. Nyelvtudományi Mb., SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke, SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Doktori Programja

elérhetőség: Varga Marianna – e-mail: vargamariannamanka@gmail.com