Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

MTA Miskolci Területi Bizottságának Közgyűlése

MAB Székház, Miskolc

MTA Miskolci Területi Bizottságának közgyűlése

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága február 19-én tartotta éves közgyűlését, melyen az eddig elért eredményeket értékelték és az idei feladatokat határozták meg.
A közgyűlés Roósz András MAB elnök megnyitójával vette kezdetét, melyben köszöntötte a résztvevő vendégeket, köztük Török Ádámot, az MTA főtitkárát.

Török Ádám főtitkár úr köszöntőjében röviden ismertette az MTA jövőjét alapvetően meghatározó, az MTA elnöksége és az ITM közötti tárgyalás állását.

A köszöntőket követően a MAB elnöksége megtartotta beszámolóját.
Roósz András MAB elnök beszámolójában bemutatta, hogy a kor követelményének megfelelően átalakult a MAB felépítése, létrejött a MAB Köztestülete, melybe minden, valamely munkabizottságban tevékenykedő, a tudomány iránt érdeklődő tag beletartozik. Kiemelte, hogy a MAB feladati közé tartozik az új tudományos eredmények közvetítése a társadalom felé, az áltudományokkal szembeni fellépés, a régiót érintő tudományos stratégiák kidolgozásában való részt vétel, valamint a tudományos élet és programok szervezése a régióban.  A tavalyi év eredményei közül kiemelte az Épített Környezet Szakbizottság létrehozását, további célként említette egy művészeti szakbizottság megalapítását, amelyre már történtek törekvések. Másik fontos eredmény, hogy mindhárom MAB-hoz tartozó megye TIT szervezetével sikerült az együttműködést megkötni.  Az egyik legfontosabb esemény a MAB életében a Magyar Tudomány Ünnepe volt, melynek rendezvényei 2018-ban a „Határtalan Tudomány” alapgondolat köré szerveződtek. Felvázolta a 2019 évi terveket, melynek egyik legfontosabb iránya a fiatalok bevonása a tudományos életbe. 

A klubok működése és a MITV-vel közös előadássorozat különösen fontos a MAB életében.
Ennek keretében a Miskolc TV és az egri Líceum TV közreműködésével tovább fut a „Tudomány a hétköznapokban” című műsor. Az „Akadémiai Esték” keretében több helyszínen (Eger, Gyöngyös, Sárospatak, Salgótarján, Miskolc) kiváló és nemzetközileg is elismert előadók közreműködésével érdekes előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők.
A MAB könyvkiadással is foglalkozik. Az elmúlt évben két kiadvány jelent meg a MAB égisze alatt: „A betegek kérdéseire főorvosok válaszolnak” (szerkesztő: Berkő Péter), és a „Te mit tettél hozzá” (szerkesztő: Berkő Péter, Szabó-Tóth Kinga, Patkó Gyula).

Az elnökség beszámolóját követően a 16 szakbizottság elnökei adtak számot tevékenységükről.

A közgyűlés keretében került átadásra a MAB által alapított „Sajtó Díj”, melyet az idén Hajnal József újságíró vehetett át a Miskolci Akadémiai Bizottság munkáját segítő, kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként, valamint a tudomány népszerűsítéséért.

A közgyűlés további részében Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetének professzora tartott előadást „A jogtudomány tudományossága” címmel.

A MINAP beszámolója:

https://minap.hu/cikkek/tobb-fiatalt-szeretnenek-bevonni-tudomanyos-eletbe-eves-kozgyulest-tartott-az-mta-miskolci