Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

"A Lévay" és Lévay - Tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről

A Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete és a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon kiadásában, az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) támogatásával megjelent az intézet, a gimnázium és a MAB által rendezett konferenciák kötete:

 "A Lévay" és Lévay - Tanulmányok a felső-magyarországi református
iskolákról és Lévay Józsefről
címmel (Szerkesztette: Ábrám Tibor-Gyulai Éva)


A kötet tartalma:
Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke: Előszó helyett

Felső-magyarországi református iskolák

Balogh Judit: Oktatás és iskola a reformáció korában Miskolcon
Dienes Dénes: A miskolci református iskola 1749-1847
Ugrai János: A miskolci református gimnázium az Entwurf (1849) után
Győri L. János: A Debreceni Református Kollégium felső-magyarországi partikulái - Dankó Imre kéziratos Adattárának tanulságai
B. Kovács István: A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium

Lévay József és kora

Gyulai Éva: Lévay József ikonográfiája
Csíki Tamás: A naplóíró Lévay
Horváth Zita: Lévay József politikai pályájának vázlata
Porkoláb Tibor: Lévay, a kritikus
Fazekas Csaba: Lévay és a református egyház
Dobrossy István: Lévay és az egyesületek

Függelék (a konferenciák programja)