Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Herman Ottó tudományos díjban részesült Prof. dr. Kaptay György

Minden év május 11-én Miskolc város napján vehetik át elismeréseiket azok a személyek és szervezetek, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, öregbítve ezzel városunk hírnevét és dicsőséget szerezve valamennyi miskolci polgár számára.

Herman Ottó tudományos díjban részesült Prof. dr. Kaptay György

Kaptay György Tatabányán született, apja Kaptay György, Miskolcon végzett kohómérnök volt. Alapfokú tanulmányait az Almásfüzitő-felsői Általános Iskolában végezte, majd 1974 és 1978 között a komáromi Jókai Mór Gimnáziumba járt. Érettségi után a Leningrádi Műszaki Egyetem Fizikai Kohászati Karán tanult, 1984-ben szerezte meg kohómérnöki diplomáját. Végzés után három évig MTA-ösztöndíjas aspiránsként tevékenykedett tovább az akkori Szovjetunióban.
Tudományos fokozatainak megszerzését a Szovjetunióban kezdte: 1988 márciusában a műszaki tudomány kandidátusa címet szerezte meg a Leningrádi Műszaki Egyetemen. E fokozat alapján 1988 novemberében megkapta a műszaki egyetemi doktor fokozatot a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1997 januárjában – ugyancsak a kandidátusi fokozat alapján – PhD fokozatot nyert a Miskolci Egyetemen. 1999 januárjában habilitált a Miskolci Egyetem Műszaki-természettudományos Habilitációs Bizottsága. 2005-ben lett az MTA doktora, a Műszaki Osztály tagja. 2022. május 3-tól a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2020. augusztus 1-jétől az MTA Miskolci Területi Bizottságának Elnöke.
1987-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen helyezkedett el, 1988-ban egyetemi adjunktus, 1994-ben egyetemi docens, 1999-ben egyetemi tanár lett. 1996-tól 2008-ig a Fizikai Kémiai Tanszék vezetője, 1996-tól 1998-ig a Kémiai Intézet igazgatója volt. 1998-tól látta el a Kohómérnöki Kar dékáni feladatait. 2006-ban megalapította a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézetét. 2010-től „Nano-anyagok” csoportvezető volt a BAY-LOGI-ban, majd 2011-ben a Nanotechnológiai Osztály vezetője lett. 2007 júliusától a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet Kihelyezett Intézeti Nanotechnológiai Tanszékén tanszékvezető.
Prof. dr. Kaptay György műszaki tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenysége eredményeként méltó a Herman Ottó tudományos díjra.