Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Elhunyt Prof. Dr. Dudás Illés

Dudás Illés Professor Emeritus mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai és társadalmi közélet elismert, megbecsült tagja.
1966-ban végzett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, okleveles gépészmérnökként.
1973-ban Dr. Univ fokozatot szerzett ,1982-ben a műszaki tudomány kandidátusa lett,
1991-ben a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot érte el a „Csavarfelületek gyártásának elmélete” című akadémiai doktori értekezésével.
Az egyetemi végzettség megszerzése után 17 éven át a Diósgyőri Gépgyárban dolgozott önálló tervezőként, majd a Gyártástechnológiai és Fejlesztési Osztály vezetőjeként, ahol jelentős konstrukciós és technológiai fejlesztési eredményeket ért el. Ezt követően a Konstrukciós Főosztályon hajtóművek konstrukciós kialakításának és korszerű gyártásának minősítési módszerének kutatása során Garamvölgyi Tivadar, Drobni József, Ankli János társszerzőkkel a „Berendezés és eljárás főmetszetben ívelt profilú csigahajtópár geometriailag helyes gyártására alkalmas köszörűkorong profilozására” címmel szabadalmat jelentetett be. További tudományos, kutató munkája során a „Számjegyvezérlésű köszörűkorong-profilozó berendezés és eljárás annak vezérlésére” címmel önállóan jelentett be szabadalmat a spiroid csigahajtás fejlesztése terén.  
Dudás Illés szabadalmaiban a hengeres és kúpos csavarfelületek, valamint szerszámaik gyártásgeometriájának vizsgálatára kifejlesztett általános matematikai kinematikai modellje képezi az időközben Angliában és Amerikában is megjelent „The Theory & Practice of Worm Gear Drives” című könyve alapját, amelyet maga Professzor Faydor L. Litvin, a chicagoi Illionisi Egyetem professzora ajánl a könyv előszavában.  
Számos nemzetközi és hazai szervezet tagja, illetve vezetője, közülük kiemelendő a MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek Albizottságának korábban elnöke, a Magyar Professzorok Világtanácsának tudományos titkári tisztsége, ill. a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének és az elnökségnek alapító tagja. Emellett több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán a Sályi István Doktori Iskola alapító tagja és egyben vezetője a „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak. A csigahajtás téma iskolateremtő tevékenysége folytán számos doktorandusza védte meg PhD dolgozatát és egy habilitált Óváriné Balajti Zsuzsa személyében. Bodzás Sándor és Mándy Zoltán doktoranduszai közreműködésével és Dudás Illés Szabolcs társszerzőségével a „Konkáv menetprofilú spiroid csigahajtópár és eljárás annak köszörüléssel történő előállítására” fejlesztésre szabadalmat kapott.
Tudományos munkája eredményeként olyan összefoglaló munka jött létre PROMAT néven, amely az általa vezetett, a DifiCAD keretén belül működő Csiga Tudományos Kutatócsoportot disszertációk megvalósításának eredményéhez vezették. A megjelent könyvek, könyvrészletek, folyóirat ill. konferencia cikkek száma 305; oktatási-tervezési segédletek száma 12; kutatási jelentések, tanulmányok száma: 64; szabadalom, know-how, újítások száma 13; idegen nyelvű szakmai előadások száma 46; magyar nyelvű szakmai előadásokszáma 36; mindez összesen: 473.
Tiszteletbeli professzori címek, tiszteletbeli doktori címek, és számos szakmai kitüntetés birtokosa.
A Miskolci Egyetem Gépészeti és Anyagtudományi Szakbizottságban végzett munkája eredményeként Dudás Illést tiszteletbeli kohásszá avatták. Ennek eredményeként megjelent több, eredeti munkának tekintendő cikk a DIGÉP történetéről. Dudás Illés mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai és társadalmi közélet elismert, megbecsült tagja. Szakmai tevékenységében kiválóan ötvöződik a magas szintű tudományos kutatás az ipari-gyakorlati alkalmazással. A nemzetközileg is kimagasló tudományos kutatói és publikációs tevékenységéért, különösen a csigahajtás terén elért, az  általa kidolgozott matematikai modellen alapuló, szabadalmakkal védett gépészeti rendszerek kifejlesztéséért, az e témában Angliában, az USA-ban, ill. Magyarországon megjelent könyveiben publikált eredményei és tudományos közéleti tevékenysége alapján idén MAB Emlékérem kitüntetésben részesült.


Gyászjelentés