Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Az erdélyi Sziget-hegység szerepe a Kárpát-medence földigiliszta faunájának kialakulásában

A Kárpát-medence földigiliszta faunájának kutatása az 1800-as évek végére nyúlik vissza, s egyedülálló módon azóta is folyamatos. Az eddigi kutatások 97 faj jelenlétét mutatták ki, melyek közül 39 (40.2%) Kárpát-medencei endemizmus. Ilyen magas endemicitás értékek kizárólag szigetfaunákra jellemzőek s egyrészt a Kárpát-medence elszigetelt voltával másrészt komplex geotektonikai történetével magyarázható. Az endemikus fajokat tekintve kiemelkedik az erdélyi szigethegység, ahol a 37 kimutatott földigiliszta fajból 17 (46%) tartozik a szűk elterjedésű dácikus faunakörbe. Az erdélyi-szigethegység jelentős fajgazdagsága illetve a dácikus fajok nagy száma a szigethegység a környező Kárpátok vonulatánál jóval idősebb korával magyarázható, illetve azzal, hogy a harmadkori Parathetys transzgerssziók a szigethegység magasabban fekvő területeit nem érintették. A fajgazdagság megőrzéséhez az is hozzájárult, hogy a szigethegység a negyedkori jégkorszak idején refugiális területként funkcionált.

Dr. Csuzdi Csaba

Állattani és Muzeológiai Munkabizottság, Előadói ülés 2014.11.18.