Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Akadémiai Klub alakult a Károly Róbert Főiskolán

Miskolcon már több mint 20 éve működik egy úgynevezett Akadémiai Klub, s az akadémiai bizottság elnöke, Prof. Dr. Roósz András akadémikus már az elmúlt év folyamán jelezte, hogy tervei között szerepel a régió másik két felsőoktatási székhelyén – Egerben és Gyöngyösön – egy-egy akadémiai klub elindítása.

Így 2015. februárjában megalakult az MTA-MAB Károly Róbert Akadémiai Klub klubtanácsa. A klub elnöki posztjának betöltésére Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter, a Károly Róbert Főiskola rektora Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita főiskolai docenst, a Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézetének munkatársát kérte fel.
A klubok működésének általános célja a tudományt magas szinten művelő kutatók és a tudomány iránt érdeklődők kapcsolatának megteremtése, elmélyítése, szellemi termékeinek propagálása, népszerűsítése; aktuális, közérdeklődésre számot tartó tudományos kérdések megismertetése a szélesebb érdeklődő közönség számára is.

Mi a Károly Róbert Akadémiai Klubban kettős feladatot, küldetést szeretnénk megvalósítani: egyrészt a széleskörű ismeretterjesztést, másrészt pedig a nyitást a város és a környező települések tudomány után érdeklődő lakossága irányába. Külön hangsúlyt fektetünk a fiatalok, elsősorban a középiskolás korosztály megszólítására.

Az Akadémiai esték c. programsorozatunk havonta megrendezendő előadásokat jelent, ahol a főiskolához, illetve a régióhoz kötődő akadémikusok, a tudományos élet egyéb jeles személyiségei tartanak ismeretterjesztő előadásokat saját és az adott tudományág legfrissebb kutatási eredményeiből. Az előadásokat beszélgetés követi, amelynek során a résztvevők kötetlen formában tehetik fel kérdéseiket az előadóknak.

Az ünnepi alakuló ülés 2015. április 14-én kedden kerül megrendezésre, amelyen Prof. Dr. Balázs Ervin akadémikus az MTA- Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója, „A mezőgazdaság globális kihívásai” címmel tarja meg előadását és osztja meg gondolatait a résztvevőkkel.
Az alakuló rendezvényünket megtiszteli jelenlétével Prof Dr. Roósz András akadémikus, az MTA-MAB elnöke, az egri és a miskolci akadémiai klubok vezetői, valamint a város és a megye prominens személyiségei.
Tavaszi programsorozatunk második előadását 2015. május 28-án Prof. Dr. Kocsis Károly az MTA levelező tagja, az MTA Földrajztudományi Intézetének igazgatója tartja  „A Kárpát-medence változó etnikai arculata a 20. században” címmel. Az őszi előadássorozat szeptemberben kezdődik Prof. Dr. Glatz Ferenc akadémikus előadásával. További tervezett előadóink az őszi sorozatban: Bogsch Erik a Richter Gyógyszergyár vezérigazgatója, Dr. Nógrády György biztonságpolitikus, Prof. Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus.
Soron következő rendezvényeinkről a KRF honlapján, Gyöngyös város weboldalán és a Károly Róbert Akadémiai Klub Facebook oldalán (https://www.facebook.com/akademiaiestek), valamint a város közterületi hirdető felületein találnak információt az érdeklődők.Hivatkozás: http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/891