Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

100 éve született Dr. Zambó János

MTA MAB

Megemlékezés Prof. Dr. hc. mult. Dr. Zambó János születésének

100. évfordulójáról

Zambó János 1916. május 2.-án született, egy nyolcgyermekes földműves családban Hegykőn (Sopron megye). Édesapja Zambó Géza, édesanyja Bellovits Jusztina. Az elemi iskola hat osztályát szülőfalujában végezte és ezt követően került Sopronba a Szentbenedekrendi Szent Asztrik Katolikus Gimnáziumba, ahol 1936-ban kitüntetéses érettségi bizonyítványt szerzett. 1937-ben iratkozott be a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és Erdőmérnöki Karára. Kitüntetéses Bányamérnöki oklevelét 1942. februárjában szerezte meg. 1942. március 1. és 1942. augusztus 31. között tanársegédként dolgozott. Különböző mérnöki feladatok ellátására 1942. július 1-től 1943. január 31-ig a M.K. Állami Ércbányászat Recski Üzemében, 1943. február 1-től 1943. szeptember 18-ig, a Csucsomi üzemében, majd 1944. december 20-ig az Aranyidai üzemében kapott megbízást. 1943. december 22-én m. kir. mérnöki kinevezést kapott. 1944. december 20. és 1945. március 20. között tényleges katonai szolgálatot teljesített. 1945. május 5-én amerikai hadifogságba került, ahonnan 1946. március 30-án tért haza. 1946. július 1-től ismét az egyetemre került, a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékre, ahol előbb tanársegéd, majd adjunktus. 1947. év elején szerzett műszaki doktori címet. Egyetemi állományát 1948. augusztus 31-ig megtartva, 1947. december 15-ével a Magyar Állami Szénbányáknál kapott különböző feladatokat, előbb a Padragi Szénbánya üzemvezetője, majd az Ajkai Bányák Igazgatóhelyettese, később 1953. augusztusig a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt főmérnöke, megbízott igazgatója. volt. Kiemelkedő szakmai-tudományos munkássága elismeréseként 1952.-ben a műszaki tudományok kandidátusává minősítették. 1953. július 15-ei hatállyal másodállásban egyetemi tanári kinevezést kapott a R. M. Nehézipari Műszaki Egyetem Soproni Bányamérnöki Kar Bányaműveléstan II. tanszékére és a tanszékvezetői feladatokkal is megbízták, amelyet 1984. március 31-ig látott el. 1953-1954 között a Bányászati Kutatóintézet igazgatója volt. 1955-től főállású egyetemi tanár, 1955-1959 között a Bányamérnöki Kar dékánja volt. A Bányamérnöki Kar Miskolcra költözését követően 1959. szeptember 1-től a Nehézipari Műszaki Egyetem rektorhelyettese, majd 1961-72 között az egyetem rektora. Tudományos munkásságának elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1961-ben levelező, 1973-ban rendes taggá választotta. 1971-1984 között az MTA Bányászati Tanszéki Munkaközösség vezetője, 1979-1990 között a MTA Miskolci Akadémiai Bizottság alapító-első elnöke volt. Egyetemi tanári beosztása alól 1995. április 1-vel mentették fel, 2000. december 3-án bekövetkezett haláláig „emeritus professzor” volt a Miskolci Egyetemen.


2016. május 02. 12:00
Az emlékezés virágainak elhelyezése Zambó János professzor sírján
Találkozás 11:45-kor a Mindszenti temető bejáratánál (Technika Háza mögött)

2016. május 03. 13:00
Miskolci Egyetem, A/4 épület Főbejárat
Dr. Zambó János mellszobrának megkoszorúzása
A szobornál koszorút helyeznek el a Miskolci Egyetem, a Műszaki
Földtudományi Kar, a Bányászati és Geotechnikai Intézet és Tanszék, az MTA X.
Földtudományok Osztálya, az OMBKE vezetői, képviselői

2016. május 6. 10:00-12:00
MAB Székház, Miskolc Erzsébet tér
EMLÉKÜLÉS

Szervezők:
Miskolci Egyetem,
ME Műszaki Földtudományi Kara,
MTA X. Földtudományok Osztály
Bányászati Tudományos Bizottsága,
MTA Miskolci Területi Bizottsága,
OMBKE Egyetemi Osztálya.