Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Új kihívások a büntetőjog és a bűnügyi tudományok területén

A Bűnügyi Tudományi Munkabizottság rendezvénye

„Új kihívások a büntetőjog és a bűnügyi tudományok területén”

Időpont: 2021. november 8.

(A konferencia helyszíne egyeztetés alatt van.)


Az elmúlt években a tágabb értelemben vett büntetőjog valamennyi területét érintően reformlépésekre került sor hazánkban. A büntető anyagi jog területén kiemelendő a 2012. évi büntető kódex (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről). 2017-ben új büntető eljárási törvénykönyv került elfogadásra (2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról) és a büntetés-végrehajtást érintően is új jogszabály (2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról) született. A kodifikáció során a magyar törvényalkotónak figyelembe kellett vennie mind a nemzetközi, mind pedig az uniós követelményeket.
A konferencia előadói (így a Bűnügyi Tudományi Munkabizottság részéről Prof. Dr. Róth Erika intézetigazgató egyetemi tanár, Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea egyetemi docens, Prof. em. Dr. Görgényi Ilona professzor emerita,  Prof. Dr. Jacsó Judit tanszékvezető egyetemi tanár, Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi adjunktus) több területet érintve megvizsgálják, hogy a büntetőjog területén releváns jogszabályokban, illetve az azok alapján kialakult jogalkalmazói gyakorlatban miként tükröződnek az európai uniós és más nemzetközi elvárások.

Meghívó Meghívó